SliderMN Više

Negativna mišljenja na izmjene i dopune PUP Ulcinj – na Pinješu ne mogu turistički sadržaji

Prej tvteuta09:00 28 Novembar 2022

Savjet za reviziju planskih dokumenata Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dao je negativno mišljenje na nacrt izmjena i dopuna prostorno ubranističkog plana Opštine Ulcinj jer ovaj planski dokument sadrži nedostatke koje obrađivač mora ispraviti. Izmjene i dopune PUP-a rađene su za djelove katastarskih opština KO Briska gora, KO Zoganje i KO Darza, a obrađivač plana bilo je upravo ministarstvo.

Savjet je ukazao da treba preispitati opravdanost planiranja golf igrališta na Briskoj gori, na padini prema Šaskom jezeru.

„Izraziti negativni aspekt je u vezi sa vodosnabdijevanjem. Naime, za navodnjavanje golf terena troši se 6.500 do 10.000 kubikata po hektaru godišnje. Izgradnja golf igrališta multiplicira i druge negativne uticaje na životnu sredinu kao što su promjena slike predjela, krčenje vegetacije, mijenja se morfologija i struktura tla, rizik od upotreba invazivnih travnih smješa, povećava se mogućnost kontaminacije usled upotrebe đubriva“,navodi se u mišljenju savjeta.

Kada su u pitanju Ada Bojana i Velika plaža sugerisano je da treba definisati vid proizvodnje jer je ona planirana neposredno uz prirodne plaže i turističke komplekse.

„Ne dozvoliti plasteničku i stakleničku proizvodnju zbog narušavanja vizuelnog identiteta predjela“, piše u dokumentu.

Na Pinješu ne mogu turistički sadržaji, planirati zaobilaznicu

U dokumentu je naznačeno da se na Pinješu ne mogu planirati turistički sadržaji jer se ovaj planski zahvat nalazi pod šumskom vegetacijom, koja uživa status zaštitnih šuma.

„Potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da li su ispunjeni uslovi za prenamjenu šuma i šumskog zemljišta“, navodi se u dokumentu.

Savjet je sugerisao da treba planirati zaobilaznicu oko Ulcinja koja će povezati magistralni put Velika plaža – Ada sa magistralnim putem Ulcinj – Krute Vladimirske.

„Potrebno je izvidjeti mogućnost da se trasa brze saobraćajnice približi gradu“,piše u dokumentu.

Obrađivaču je sugerisano da treba smanjiti površinu solarnih panela u rejonu Briska gora i Vladimirske Krute jer je ona za stanovnike ovog naselja nepodnošljiva i neodrživa.

„Izgradnja solarnih elektrana iziskuje krčenje vegetacije, što je u direktnom konfliktu sa zaštićenim područjem (Park prirode Solana) i područjem od značaja za zaštitu Emerald područja (rijeka Bojana, Šasko jezero, Knete), područja od značaja za boravak ptica. Zbog toga je neophodno kroz stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu ispitati veličinu i značaj uticaja prije svega na ptice, kako zbog površine prediđene za izgradnju solarnih panela, tako i zbog potencijalne refleksije svjetlosti na šire i bliže okruženje. Preispitati opravdanost planiranja solarnih elektrana i rezultate strateške procjene implementirati u planski dokument“, stav je Savjeta za revizuju planskih dokumenata.

  • 1

    Radio