AKTUELNO Više

Nastavljen dijalog sa savjetima manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Prej tvteuta08:31 12 Novembar 2021

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, mr Bojan Božović, sastao se sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Faikom Nikom.

U razgovoru sa predstavnicima Savjeta, Božović je istakao spremnost Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da dalje razvija i njeguje saradnju sa nacionalnim savjetima u cilju unaprijeđenja položaja i zaštite prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Predsjednik Nika informisao je sagovornike o ključnim problemima sa kojima se suočavaju pripadnici/ce albanske nacionalne zajednice u Crnoj Gori i nacionalni savjeti.

Sastanak je bio prilika da se dogovore konkretne aktivnosti koje će Ministarstvo, u saradnji sa Savjetom, implementirati u narednom periodu, a koje će doprinijeti daljem poboljšanju primjene zakonskog okvira i snažnijoj prepoznatljivosti uloge i značaja savjeta u javnosti.

Zaključeno je da će se zajednički tražiti rješenja za izazove sa kojima se suočavaju manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali i načelnica Direkcije za nacionalne i etničke manjine, Mirela Ramčilović El Deeb, samostalni savjetnik te Direkcije, Fikret Lulanaj, kao i saradnici Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori.

  • 1

    Radio