POLITIKA Više

Naser Resulbegović izabran za predsjednika OO SDP Ulcinj

Prej tvteuta15:45 30 Januar 2020

Opštinski Odbor SDP Ulcinj je na konstitutivnoj sjednici izabrao predsjednika i sekretara OO, kao i novi saziv predsjedništva. Za predsjednika je jednoglasno izabran dipl. pravnik Naser Resulbegović, koji je i odbornik naše partije u lokalnom parlamentu. Sekretar OO u narednom četvorogodišnjem periodu će biti Leon Marniković, menadžer u finansijama.

Predsjedništvo OO SDP broji 13 članova koji predstavljaju sve djelove naše opštine, svih konfesija i nacionalnosti što je na tragu bogate tradicije građanskog i multikulturalnog Ulcinja koju je SDP uvijek njegovao.

Zahvaljući članovima Odbora na povjerenju, Resulbegović je istakao da se Ulcinj susrijeće sa mnogobrojnim izazovima na koje aktuelna lokalna vlast nema pravi odgovor. 

„Večeras smo izabrali ljude sa ogromnim životnim i radnim iskustvom koji u Ulcinju predstavljaju kvalitetnu političku ponudu koja je snažna i kredibilna alternativa aktuelnoj vlasti. Siguran sam da se Ulcinj najbolje može voditi od onih koji su ponosni na sve naše različitosti i onih koji su na te različitosti ponosni. Upravo SDP predstavlja stub građanske opcije u našem gradu i uvjeren sam da ćemo zajedno sa sve brojnijim podržavaocima takve politike ponuditi rješenja kako bi Ulcinj opet bio prosperitetan i bogat grad u koji se dolazi, a ne iz kojeg se ide“ – naveo je Resulbegović u pozdravnom govoru.  

  • 1

    Radio