AKTUELNO Više

Nadležni da zaustave pretvaranje Velike plaže i Ade Bojane u..

Prej tvteuta08:44 3 Jun 2021

Oblast upravljanja otpadom je veliki problem opštine Ulcinj i Crne Gore. To ocjenjuju iz NVO Green Life, koja je u saopštenju medijima između ostalog ukazala na što prije  rješavanje ovog pitanja, za čem je, kako tvrde, potrebna saradnja i koordinacija između institucija a prije svega je potrebno da se ono stavi na listu prioriteta.

Njihovo saopštenje prenosimo u nastavku:

„Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Opštinu Ulcinj, JP za upravljanje morskim dobrom i Komunalno preduzeće Ulcinj moraju da, u skladu sa svojim nadležnostima, krenu u riješavanje ovog problema, te da zaustave proces pretvaranja zaleđa Velike plaže u deponiju. Na zaleđu Velike plaže mapirali smo 22 lokacije na kojima je nelegalno odložen otpad. Procjenjeno je da se radi o ukupnoj površini od 26.670m² pod otpadom koji se vidi čak i na satelitskim snimcima. Na skoro svim lokacijama prisutan je građevinski otpad, dok je na većini lokacija prisutan mješoviti otpad koji uključuje i kabasti i kućni otpad.

Na području desnog rukavca rijeke Bojane i na samoj Adi Bojani mapirali smo čak 73 lokacije na kojima je odložen otpad, uglavnom građevinski, dok je na deset lokacija odložen kućni otpad iz objekata koji se nalaze uz Bojanu.

Uzroci gomilanja problema u ovoj oblasti, dok se gomilaju i količine otpada, leže u više činjenica:

Zakon o upravljanju otpadom definiše da je potrebno da Skupština Opštine Ulcinj odredi lokaciju na kojoj se privremeno skladišti neopasni građevinski otpad sakupljen sa područja ove opštine. Ovo pitanje godinama nije riješeno, tako da stanovnici Ulcinja pri izgradnji objekata, građevinski otpad nesmetano odlažu na ovim lokacijama.Na području Ade Bojane i oko desnog rukavca rijeke Bojane ne postoji dovoljno kontejnera i nije organizovano sakupljanje otpada. Kontejneri koje je Komunalno Ulcinj dobilo kroz projekat „Integrated Waste management and Marine Litter preventionin the Western Balkans (MLP)“ koji implementira GIZ, a za koje je Opština Ulcinj u saradnji sa projektnim timom definisala lokacije za postavljanje, nisu postavljeni iz razloga što nije saniran put koji bi omogućio da se ovi kontejneri postave te nesmetano i redovno prazne.

Ovo je aktivnost koju treba da realizuje JP za upravljanje Morskim dobrom. Postavljanjem kontejnera bi se po prvi put na ovom području organizovano sakupljao otpad čime bi se riješilo pitanje gomilanja otpada iz kućica.Pitanje čišćenja deponija na zaleđu Velike plaže nije obuhvaćeno Programom o obavljanju komunalnih djelatnosti u zoni Morskog dobra za teritoriju Opštine Ulcinj, te samim tim nisu ni predviđeni troškovi za njihovo uklanjanje.Jedan dio plaža nema potpisane ugovore sa Komunalnim preduzećem, čime izbjegavaju obavezu prema ovom preduzeću a otpad odlažu na najbližoj nelegalnoj deponiji.Ne postoji javno dostupan podatak da je neko kažnjen pri odlaganju otpada na ovim lokacijama od strane Komunalne inspekcije ili Komunalne policije, iako nije potrebno previše truda da se počinioci uhvate na djelu.“

 

  • 1

    Radio