POLITIKA Više

Na fotoelaboratu zabilježeni svi dokumenti uključujući i one koji su nestali

Prej tvteuta19:19 24 Februar 2016

U vezi sa navodima o nestanku dokumenata u predmetu „Hobotnica“ obavještavamo vas sljedeće:

Službenici Uprave policije MUP-a su od Specijalnog državnog tužioca dobili nalog za lišenje slobode i pretres stanova i drugih prostorija koje koristi V.M, star 69 godina, iz Podgorice. Shodno tome, 17. februara 2016. godine izvršen je pretres na pet lokacija na području Podgorice.

Tokom pretresa izuzeti su predmeti koji se shodno ZKP-u mogu oduzeti, a za koje su shodno pravilima postupanja policijskih službenika prilikom pretresanja prostorija, što je standard i praksa, izdate potvrde o privremenom oduzimanju i za koje je sačinjen fotoelaborat, kao i zapisnici o pretresanju prostorija.

Sjutradan, 18. februara 2016. godine, je u prostorijama Uprave policije MUP-a, gdje su se nalazili predmeti oduzeti prilikom pretresa, tokom popisivanja oduzetih predmeta uočeno da nedostaje 13 pisama, kao i dva dokumenta na kojima se nalaze podaci koji ukazuju na to da postoji mogućnost da se radi o dva dokumenta jednog državnog organa a ne radi se o Upravi policije MUP-a.

Službenici organizacionih cjelina Uprave policije koji su sprovodili ove mjere i radnje su, po konstatovanju da nedostaju 13 pisama i dva dokumenta, o tome odmah obavijestili postupajućeg Specijalnog državnog tužioca. Tom tužiocu su dostavljeni oduzeti predmeti, kao i potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, zapisinici o pretresanju prostorija i fotoelaborat.

Na fotoelaboratu, koji se u postupku koristi kao dokaz, su inače zabilježeni i 13 pisama i dva dokumenta koji su nestali, što znači da je sadržina ovih dokumenata svakako zabilježena odnosno sačuvana za eventualni postupak.

Takođe, uz pomenute predmete i spise Specijalnom državnom tužiocu dostavljene su službene zabilješke svih policijskih službenika koji su učestvovali u pretresima ili koji su bili povezani sa ovom radnjom. Osim toga, Specijalnom tužiocu dostavljeni su i snimci sa video nadzora koji pokrivaju dio prostorija policije gdje su se nalazili predmeti i spisi o pretresima, kao i izvod iz evidencije pristupa prostorijama pomoću ID kartica za potreban period.

Policijski službenici, po nalogu Specijalnog tužioca, preduzimaju dalje mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa ovim događajem. Policijski službenici maskimalno sarađuju sa tužilaštvom jer je u interesu i policije i tužilaštva da se utvrde sve relevantne činjenice u vezi sa nestankom dokumenata.

 

 

  • 1

    Radio