SliderMN Više

Murati: Još jedna u nizu „kapitalna investicija“ ili priprema terena za „strateškog partnera“

Prej tvteuta10:18 13 Maj 2023

U dnevnim novinama HTP Ulcinjska rivijera objavila je oglas za izdavanje kućića na Adi Bojani, na period od 25 godina za iznos od 1.385,000 eura sa PDV-om, pri čemu je ostavljen rok od 7 dana za prijavu na oglas te je jedini uslov da potencijalni zakupac dostavi idejni projekat.

I laiku je jasno da je ovaj oglas nezakonit i u suprotnostisa interesima Ulcinja i države Crne Gore, te je jedini cilj i namjera da sroza i uništi turizam u opštini i državi i nema veze sa sa razvojem i unapređenjem istog, već samo za bogaćenje pojedinaca.

Izdati kućicu za oko 3,7 eura dnevno „strateškom partneru“, na pjeni od mora, na najljepšem dijelu naše obale, ili kako ga Vlada naziva biseru Crne Gore, koji je kao što je poznato svojim dosadašnjim politikama „razvoja“ uništila i srozala, predstavlja ruganje građanima a posebno radnicima koji su se cijeli svoj radni i životni vijek trudili daznanjem i radom podignu standarde turizma. Vladi, ukoliko je dala saglasnost za izdavanje i HTP Ulcinjskoj Rivijerisu već bili poznati „investitori“, tim prije što je kao jedini uslov navedeno da treba dostaviti detaljno idejno rješenje za turističko naselje i to u roku od 7 dana, jer izraditi idejno rješenje na površini od oko 1.7 hektara ili oko 17.000 m2 u roku od 7 dana je ne samo fizički nemogu već i teorijski, a ovim izdavalac pokušava prividnim oglasom da svoj rad učini transparentnim, smatrajući da su građani lakomisleni i da neće reagovati.

Izdati bez tendera, bez bankarskih garancija, na osnovu nekakvog oglasa, koji i nije javni oglas, kućice, na najboljoj lokaciji „investitoru“, i to pred izbore, nije korektno prevashodno prema građanima. Ovo neupućuje na ništa drugo, sem na neznanje, ne poznavanje prava, nemar i namjeru da se pojedinci „preko veze“obogate, a da pritom eventualno i zabrane prilazak obali za građane kako je to rađeno u velikom broju slučajeva. Vjerovatno će za Vladu ovakva „valorizacija“ resursa u izvještaju o realizaciji strategije razvoja turizma figurirati kao kapitalna investicija, međutim svima je već jasno kao što je i do sada bilo građani neće osjetiti nikakvu korist već će samo pretrpjeti štetu.

Ovim putem pozivamo Vladu i HTP Ulcinjska Rivijera, da navedeni oglas poništi, i da ukoliko želi da valorizuje resurse, mislimo pri tome na pravu valorizaciju, čuje i mišljenje građana i stručnjaka, a ne da nastavi sa praksom „strateških i kapitalnih investicija“.

Na kraju želimo da upoznamo širu javnost da ćemo kao politička partija pomno pratiti dešavanja povodom ove i sličnih investicija, i da ćemo pravovremeno reagovati i upoznati sve relevantne državne i međunarodne institucije.

Ulcinj i Crna Gora zaslužuju pravi razvoj a ne bogaćenje pojedinaca preko namještenih oglasa.

 

Advokat Besmir Murati

Član Glavnog Odbora Nove Demokratske Snage FORCA

  • 1

    Radio