AKTUELNO Više

MUP: Isporuka registarskih tablica tokom iduće sedmice

Prej tvteuta17:41 15 Novembar 2022

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je da nas tokom sljedeće sedmice očekuje isporuka registarskih tablica.

Poručili su da je Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah po dolasku novog menadžmenta preduzelo sve aktivnosti, kako do prekida u isporuci registarskih tablica ne bi došlo.

„Međutim, usljed niza okolnosti, od kojih je jedna uslovljena činjenicom da portal javnih nabavki duže vremena nije bio u funkciji, došlo je do određenog kašnjenja“, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Usljed isteka ugovora sa dobavljačem koji je u prethodnom periodu izrađivao registarske tablice, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, kako je saopšteno, blagovremeno pokrenulo proceduru javne nabavke.

Navode da je postupak prvo pokrenut na portalu javnih nabavki 25. maja ove godine, a otvaranje ponuda bilo je zakazano za 4. jul.

Dodaju da su tom prilikom primljene dvije ponude koje su bile neispravne, pa je stoga 12. jula donijeta odluka o poništenju postupka.

Na tu odluku jedan ponuđač predao je, kako kažu, žalbu, koja je 28. jula odbijena kao neosnovana, što je objavljeno na portalu 29. jula.

Saopštili su da je nakon toga MUP pokrenuo ponovni postupak 2. avgusta, i otvaranje tih ponuda bilo je predviđeno za 29. avgusta, ali usljed posljedica sajber napada izvršeno je 30. septembra.

Tog puta ponudu su, kako navode, predala tri ponuđača, od kojih je izabran jedan 17. oktobra, kada je objavljena i odluka na portalu javnih nabavki.

Međutim, na tu odluku jedan ponuđač je, kako poručuju, predao žalbu, koja je odbijena 4. novembra.

„U ponovljenom postupku javne nabavke izabran je najpovoljniji ponuđač i sa njim je sačinjen Ugovor o izboru lica koje će izrađivati i isporučivati registarske tablice, čije se stupanje na snagu, sada već izvjesno, očekuje u najkraćem vremenskom roku, odnosno već sljedeće sedmice, čim dobavljač dostavi garanciju za dobro izvršavanje ugovora“, saopštili su iz MUP-a.

Imajući, kako kažu, razumijevanje za probleme građana, MUP je, i pored navedenih okolnosti koje su dovele do problema u prethodnim mjesecima nastojao da ponudi određena rješenja do trajnog prevazilaženja problema.

Poručili su da su tako građani, kao alternativu, mogli da koriste stare registarske oznake do dobijanja novih, a takođe su pri predaji zahtjeva za dobijanje registarskih oznaka, dobijali potvrdu sa kojom je moguće upravljanje vozilom do 30 dana, u skladu sa Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima.

Dodaju da je MUP u pojedinim opštinama u kojima nedostaju registarske tablice nastojao da ipak obezbijedi određeni broj istih u situacijama za koje je procijenjeno da su hitne, poput prve registracije vozila.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo je i nastaviće da preduzima sve mjere i radnje u skladu sa zakonom, a građane ovim putem molimo za strpljenje i razumijevanje budući da se prevazilaženje ovog problema očekuje u najskorijem roku, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena“, zaključuje se u saopštenju.

  • 1

    Radio