SliderMN Više

MUP: Apel građanima da shvate ozbiljnost situacije i da ne pale vatru na otvorenom

Prej tvteuta15:28 21 Jul 2022

Operativni štab za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Goreuputio apel građanima.

APEL:

„Kontinuirano preduzimajući aktivnosti koje proističu iz nadležnosti MUP-a, u prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje održan je sastanak Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje kojim je predsjedavao rukovodilac Operativnog štaba Miodrag Bešović, a na istom je analizirana trenutna situacija u vezi sa ugroženošću Crne Gore usljed povećanog požarnog rizika, uzrokovanog nepovoljnom meteorološkom situacijom.

Na sastanku je konstatovano da u ovom trenutku sistem funkcioniše organizovano i sprovodi adekvatne preventivne i operativne mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja pojave i gašenja požara na otvorenom prostoru. Svi subjekti sistema za zaštitu i spašavanje kao i Vojske Crne Gore stavljeni su na raspolaganje.

Kako je Operativni štab za zaštitu i spašavanje operativno multiresorsko tijelo, dogovoreno je da svako iz svoje nadležnosti preduzme neophodne radnje, kako bi uspješno odgovorili nekom složenijem scenariju, ukoliko se pojavi. U tom pogledu, predstavnici državnih organa u ovom štabu dobili su konkretna zaduženja u cilju analize raspoloživih resursa i priprema za organizovani odgovor ukoliko to situacija bude nalagala.

Takođe, zaključeno je da odgovor u borbi protiv požara mora biti sistemski, što podrazumijeva uključivanje svih kapaciteta kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Sa sastanka je upućen apel građanima da shvate ozbiljnost situacije i postupaju u skladu sa preporukama i naredbama, te da ne pale vatru na otvorenom i ne koriste pirotehnička sredstva“.

  • 1

    Radio