DRUŠTVO Više

MSJA: Pokrenuta anketa za bezbjednost pješaka

Prej tvteuta12:11 4 Avgust 2023

Anketom “Ulcinj bezbjedan grad za pješake?”, želimo da istražujemo problem uzurpacije,  prenamjene i sve vidljivijeg nestajanja javnih površina u našem gradu. Fokus ove ankete je stavljen na trotoare koji se kontinuirano prenamjenjuju u privredne ili druge svrhe, čime se utiče na sigurnost i komfor pješaka i osoba sa invaliditetom.

Cilj ove ankete je da se na pravilan način shvate percepcija i iskustva građana u vezi sa uzurpacijom / prenamjenom javnih površina, te da se identifikuju ključni problemi i izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Odgovori građana su izuzetno važni jer će nam pomoći u oblikovanju budućih mjera i politika koje će poboljšati pješačko iskustvo sa ciljem da u budućnosti građani i posjetioci našeg grada mogu slobodno i bezbjedno da šetaju, dožive i upoznaju naš grad.

  • 1

    Radio