AKTUELNO Više

Morsko dobro: Započete aktivnosti na teritoriji opštine Ulcinj

Prej tvteuta20:23 21 Decembar 2017

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pokrenulo je postupke javnih nabavki za izradu više projekata, čija je realizacija shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu planirana na teritoriji opštine Ulcinj. Ukupna vrijednost planiranih ulaganja u investivione projekate koji će biti realizovani u naredna dva mjeseca iznosi oko 450.000,00 €.

Okončan je poziv za izradu Glavnog projekta izgradnje rampe-navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži na dijelu ispred (akvatorijum) katastarske parcele 3575 K.O. Ulcinj. Procjenjena vrijednost radova iznosi 15.000,00 €. Riječ je o drugom po redu postupaku, s obzirom na to da je prvi obustavljen jer nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Okončan je i poziv za izvođenje radova na revitalizaciji Borove šume – II faza, a naredne nedjelje očekuje se zaključenje ugovora sa izvođačem. Vrijednost nabavke iznosi 29.500,00 €.

Za izradu recenzije Studije za pripremu izmjena Glavnog projekta lučice Kacema pokrenut je postupak ukupne vrijednosti 3.000,00 €.

Sporovedeni su postupcui javnih nabavki za:

Izradu tehničke dokumentacije za nastavak izgradnje parapetnog zida i izmjestanje javne rasvjete.dijela   od bivšeg hotela „Galeb“ prema  hotelu „Albatros“ u zahvatu Urbanističkog projekta za lokalitet hotela „Galeb“, Opština Ulcinj. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 12.000,00 €.
Nastavak izgradnje javne rasvjete u dužini od 230m na dionici Rt Đeran – Opština Ulcinj. Procijenjena vrijednost iznosi 12.000,00 €.
Izvršena je nabavka električne dizalice za podizanje manjih čamaca na lokalitetu „Kacema“, vrijednosti 30.000,00. Uveden je izvođač radova na ogradjivanje dina drvenom zaštitnom ogradom, postavljanje pasarela, uređenje postojećeg puta i parkinga, farbanje postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj i nadzor 23. 000,00. Urađena je projektna dokumentacija za izgradnju navoza na istočnom dijelu Male plaže, Opština Ulcinj 15.000,00 €. Sprovedna je procedura javnih nabavki za izradu Studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda iz objekata na obalama rijeke Bojane, Opština Ulcinj vrijednosti 10.000,00 €. U toku je procedura javnih nabvaki za istraživanje i čišćenje morskih pećina u zoni Borove šume vrijednosti 10.000,00 €. U toku je izrada projekta  projekta trim-staze od hotela „Albatros“ do Rta Đerane – Velika plaža u opština Ulcinj sa elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, vrijednosti 9.000,00 €. Izabran je ponuđač za izradu recenzije Studije za pripremu izrade izmjena Glavnog projekta lučice Kacema u opštini Ulcinj, vrijednosti 3.000 eura. Nabavljeni su i kućnih brojeva za nastavak označavanje objekata na rijeci Bojani  u vrijednosti od 1.000,00 €. Planom hitnih sanacija u decembru u januaru predviđena je popravka oštećenja zaštitne bankine na putu prema plaži Liman II vrijednosti 1.000€, zatim sanacija ostave i mobilijara na lučici Kacema u vrijednosti od 150 €, sanacija čeonog dijela mandraća na istočnom kraju Male plaže, vrijednosti 750 € i sanacija oštećene zaštitne ograde u Borovoj šumi u vrijednosti od 100 €. Planirana su sredstva za realizaciju četvrte faze ograđivanja dina na Velikoj plaži u opštini Ulcinj – postavljanje drvene zaštitne ograde, postavljanje pasarele, uređenje postojećeg puta i parkinga, farbanje postojeće ograde vrijednosti 53.000,00.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore opredjelilo je i 200.000,00 € eura za tekuće održavanje desnog ušća rijeke Bojane, odnosno učešća.

  • 1

    Radio