TURIZAM @sr Više

Morsko dobro umanjuje cijenu zakupa za 50%

Prej tvteuta17:07 30 Jul 2020

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom koronavirusa, donijelo odluku prema kojoj se korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima- restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama i pristaništima godišnja ugovorena naknada za korišćenje morskog dobra umanjuje za 50%.

Takođe, zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom u cilju stvaranja uslova za bezbjedno korišćenje kupalištima, korisnicima uređenih i izgrađenih kupališta koji su do dana 28.07.2020. godine podnijeli inicijative za izmjenu ugovornih odredbi i zahtjeve za mirovanje ugovora u sezoni 2020. godine može se odobriti zaključenje Aneksa ugovora za 2020. godinu, uz djelimično ispunjenje ugovornih obaveza, a pod uslovom:

 1. Da se na kupalištu ne pružaju turističke usluge, odnosno ne vrši izdavanje ležaljki i suncobrana i ne stavljaju u funkciju prateći privremeni ugostiteljski objekti i sadržaji;
 2. Da korisnik plati 30% od ugovorene godišnje/sezonske naknade;
 3. Da korisnik obezbijedi minimum uslova za bezbjedno korišćenje kupališta, što podrazumijeva ispunjenje sledećih precizno definisanih obaveza:

 

 • Ograđivanje kupališta sa mora;
 • Postavljanje propisanih informativnih tabli;
 • Obezbjeđenje propisanog broja spasilaca;
 • Obezbijeđene propisane sanitarne uslove (Sanitarni čvor, mobilne korpe za otpatke, tuševe i kabine za presvlačenje);
 • Zaključen ugovor sa komunalnim preduzećem o odvozu smeća;
 • Obaveznu dezinfekcionu opremu i druge mjere predviđene Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Sl. List CG br. 043/20)

 

Javno preduzeće za upravljanje

morskim dobrom Crne Gore

 

 • 1

  Radio