AKTUELNO Više

Morsko dobro: Pokrenut postupak utuženja korisnika objekata na rijeci Bojani za neizmirenu 2017. i 2018. godinu

Prej tvteuta15:47 1 Oktobar 2018

Budva, 01. oktobar 2018. godina

Predmet: Pokrenut postupak utuženja korisnika objekata na rijeci Bojani za neizmirenu 2017. i 2018. godinu

 

Nakon što je JP Morsko dobro sredinom avgusta pokrenulo 10 sudskih postupaka prema zakupcima lokacija na obalama rijeke Bojane za naplatu neizmirenih obaveza za 2016. godinu,  u proceduri utuženja je još 25  zakupaca za neizmirenu 2017. i 2018. godinu.

Imajući u vidu da je u toku priprema Programa privremenih lokacija za naredni petogodišnji period (2019-2023 g.), neophodno je da svi korisnici lokacija na Bojani imaju zaključene Ugovore/Anexe po važećem Planu, kako ne bi prestao pravni osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata, odnosno bilo predloženo brisanje lokacija iz budućeg Programa.

 

 

JP Morsko dobro

  • 1

    Radio