TURIZAM @sr Više

Morsko Dobro: Kvalitet vode na plažama vrhunskog kvaliteta

Prej tvteuta16:29 12 Jun 2018

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 06. do 08. juna pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog  kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na dva kupališta bila klase K2. U Baru kvalitet morske vode je na svih 12 kupališta bio K1 klase. Na području opštine Budva, na svih 27 lokacija voda je bila kategorije K1, isto kao i u opštini Tivat gdje je na svih 9 kupališta voda bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

 

  • 1

    Radio