SliderMN Više

Morsko dobro: „Javnost obmanuta, stekli se uslovi za početak radova na Adi“

Prej tvteuta08:27 26 Novembar 2022

U medijskom nastupu koje su emitovale i objavile pojedine medijske kuće i portali, pominje se nekoliko neuspjelih  tendera za nabavku goriva, čime je javnost obmanuta, jer je stvorena slika da se gorivo nabavlja mjesecima, a  ne u roku od 11 dana koliko su ukupno trajale dvije jednostavne nabavke. U trenutku objavljivanja  takvih informacija, faktičko stanje je da smo imali trodnevnu proceduru jednostavne nabavke goriva na koju nismo imali prvorangiranog dobavljača i ista je odmah ponovljena, takođe na tri dana i danas je Ugovor potpisan.

Ono što je relevantno za javnost je da će aktivnosti na Adi Bojani trajati okvirno mjesec dana i da dvije jednostavne trodnevne nabavke sa kojima se započelo sledećeg dana od kada je Zaključak Vlade Crne Gore pristigao u naše preduzeće, ni na koji način ne mogu da se u javnosti dovode u vezu sa plavljenjem zaleđa na Adi i  eventualnim oštećenjima na objektima. Da budemo direktni, plavljenje zaleđa nema nikakve veze sa dinama, ima veze sa puno drugih faktora, a za iste treba da se obratite stručnjacima iz ove oblasti, a kako se ne bi oslanjali na  paušalne izjave nekoga ko nije usko stručan.
Takođe, bitno je napomenuti da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pravovremeno dana  12.09.2022.godine  iniciralo sastanak kod resornog Ministarstva na temu eventualnog formiranja dina pred nastupajuću jesen. Konkretan odgovor bitan za postupanje JP Morskog dobra na ovu temu, dobili smo Zaključkom Vlade Crne Gore koji je zaprimljen i zaveden 09.11.2022.godine od kada smo angažovali sve raspoložive resurse i započeli  postupak hitne jednostavne nabavke za kupovinu goriva za potrebe mehanizacije Vojske Crne Gore, a koja je pomenutim Zaključkom zadužena za izvođenje radova.
Ističemo i činjenicu da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore predmetne aktivnosti izvodilo samostalno javnom nabavkom preko privatnih firmi, da bi vrijednost tih radova mogla da iznosi i do 100.000,00 eura, a da Zaključkom Vlade Crne Gore  i angažovanjem mehanizacije Vojske Crne Gore država značajno štedi novac svojih poreskih obaveznika, jer će na ovaj način radovi biti nekoliko puta jeftiniji.
U zadnjih približno dvije godine koliko je novo rukovdostvo na čelu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sigurno je bilo petnestak medijskih nastupa  u kojima se elaborilara  ova tema  što od strane resornog Ministarstva, stručnjaka iz regiona koji su bili angažovani na rješavanju ovog problema, kao i predstavnika našeg preduzeća. Javnost je upoznata da nije problem u trodnevnim nabavkama goriva i stalnim formiranjima dina i njihovom uklanjanju (neodrživ pristup), već prije će biti u objektima koji su danas, na žalost, „na pjenu od mora“ i u nivou mora. Ovo je stanje koje je neodrživo i jako je skupo da se brani odnosno štiti, a svakako je na višim instancama da odluče koliko će se za ove aktivnosti trošiti budžeta u odnosu na prihodovnu stranu ove lokacije. Podsjetićemo da pijesak koji se koristi za formiranje dina nije besplatan, nego je poreske obveznike  koštao više stotina hiljada eura, i ove jeseni i sledećeg proljeća će biti potrošen, o čemu smo obavjestili nadležna ministarstva.
Što se dislociranja tiče, svjedoci smo da je šetnja tik uz obalnu liniju bez sumnje vrlo atraktivna, ali kada duva jak južni vjetar i kada su veliki talasi to zasigurno nije izvodljivo, već držimo udaljnost na bezbjednu distancu. Ovo je prost primjer zašto je  neodrživo da su bungalovi tik uz obalnu liniju i u nivou mora. Njihova pozicija (visinski i pozijom)  je bila prihvatljiva i održiva prije 50-ak godina kada je obalna linija bila 50 do 100m dalje od njih.  Danas kao posledica globalnog zagrijavanja, otapanja leda na polovima, podizanja nivoa mora, intezivne erozije uzrokovane disbalansom  posebno od trenutka kada je rijeka Drim, koja je donosila sediment i prihranjivala ovu plažu, „prekinuta“ branama u Albaniji, nažalost svih nas obalna linija je došla do objekata i definitivno  nije za očekivati  da je možemo vratiti tamo gdje je bila  prije par decenija.
Kao zaključak svega gore navedenoga više  je nego jasno da Javno preduzeće za upravljanje  morskim dobrom Crne Gore sigurno nije uzročnik plavljenja zaleđa, pomjeranja obalne linije, niti je  u mogućnosti da stanje u prostoru izazvano raznim faktorima na koje se ne može uticati, vrati na nivo kakav je bio prije par decenija. Uz to saglasni smo sa definitivnim zaključkom angažovanih stranih eksperata usko stručnih u ovoj oblasti, da  pozicija bungalova nije održiva i da definitivno dugoročno rješenje za ovu problematiku stoji u dislociranje istih dublje u zaleđe, što je apsolutna praksa na svim sličnim lokacijama i luksuznim turističkim kompleksima  u čitavom svijetu.
Na kraju s obzirom da smo u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Crne Gore, te da smo danas izabrali najpovoljnijeg dobavljača goriva za mehanizaciju Vojske Crne Gore, stekli su se uslovi za početak radova na predmetnoj lokaciji u  najkraćem roku, o čemu će javnost blagovremeno biti informisana.
Takođe, ovim putem obavještavamo javnost da Javno preduzeće za upravljnje morskim dobrom Crne Gore je u ovoj godini  izvodilo radove na sanaciji puteva u zaleđu Velike plaže i kućica na Adi Bojani, u opštini Ulcinj, u novčanom iznosu od 50.000,00 eura, na zadovoljstvo svih korisnika ovog prostora.Kroz nacrt Plana budzeta za 2023.godinu  Javno preduzeće je planiralo finasijska sredstva veća u odnosu na 2022.godinu za saniranje puteva u zaleđu Velike plaže i puteve kućica na Adi Bojani, u opštini Ulcinj. Nije za očekivati da  na sanaciju radimo asfaltiranje, jer za isto nismo dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine

  • 1

    Radio