More značajno smanjilo plažu na Adi

Prej tvteuta15:15 26 Avgust 2021

U okviru redovne kontrole stanja plaže na Adi Bojani, koju sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a sa obavezom izvještavanja Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, konstatovano je da na lijevoj strani napera nije došlo do značajnijih promjena nakon nasipanja plaže, dok je u pravcu ušća desnog rukavca rijeke Bojane, došlo je do značajnijeg smanjenja plaže, naročito u dijelu prema ušću.

Predstavnici JPMD, pored Ministarstva, o stanju plaže istočno i zapadno od napera izvještavaju i prof. Petkovića, autora projekta hitnih mjera privremene sanacije erozije plaže na Adi. Prof. Petković je dao osvrt na izvještaj i fotografije koje je dostavilo JPMD, i ukazao da u proljetnjem i ljetnjem periodu dominiraju talasi iz zapadnog pravca, te da se i moglo očekivati blago smanjenje površine plaže lijevo od napera. Naime, struje indukovane dejstvom talasa nose pijesak u pravcu Abanije. Plaža koja je bila formirana desno od napera, u zoni ušća desnog rukavca, bila je posljedica velikih voda rijeke Bojane nakon izgradnje napera, dakle, tokom zimskog perioda. Bojana je tada unosila velike količine pijeska koji se taložio u relativno mirnoj vodi desno od napera, te je ta plaža, na neki način, “kolateralna“ dobit izgradnje napera, koji je izgrađen s ciljem obezbjeđivanja plaže ispred bungalova, odnosno omogućavanja turističe sezone ove godine.

Kako tokom ljeta, zbog niskih vodostaja i malih proticaja, Bojana unosi veoma male količine pijeska u more, plaža desno od napera je postala veoma “ranjiva“. Naime, talasi iz zapadnog pravca polako erodiraju pijesak koji je nakon izgradnje napera tu istaložen. Međutim, može se očekivati da će tokom narednog jesenjeg i zimskog perioda biti ponovo formirana plaža na tom mjestu.

Takođe je naglasio da nije primijećeno oštećenje vreća sa pijeskom – napera, i pored veoma visoke temperature, što znači da bi se u slučaju potrebe, naper mogao koristiti u predstojećem zimskom periodu.

Ukazao je da se za sada može konstatovati da je ispunjeno ono što se od projekta hitnih mjera za zaustavljanje erozije plaže na Adi Bojani i očekivalo.

Potrebno je naglasiti da plaža desno od napera nije ni bila predmet projekta hitnih mjera na Adi Bojani, međutim, ukoliko se tokom jesenjeg i zimskog perioda ponovo bude formirala prostrana plaža kao što se očekuje, mogu se pred narednu ljetnju sezonu preduzeti mjere da se i ta plaža sačuva.

Ove informacije su značajni inputi za buduće definisanje konačnog rješenja, kao i za pripremu za sljedeću sezonu, ukoliko se učinak napera pokaže u potpunosti efikasnim. Takođe je u toku angažman međunarodnog eksperta za pitanja obalne i morske erozije uz podršku IPA projekta koji će revidovati i dati drugo mišljenje na Studiju zaštite posebno u pogledu predloženih rješenja, dok će biti organizovana i radionica sa svim zainteresovanim stranama na temu erozije na Adi Bojani.

 

Ministarstvo ekologije, u saradnji s JPMD i ostalim institucijama će nastaviti da prati situaciju na Adi i uz podršku međunarodnih stručnjaka nastaviti aktivnosti na realizaciji Studije zaštite i privremenih rješenja.

  • 1

    Radio