Sociale Više

MONTAŽNI OBJEKAT NA BOJANI ZA BOLJU KONTROLU PODRUČJA

Prej tvteuta18:12 14 Mart 2019

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i izvršni direktor Arhitektonskog studija “AiM” iz Podgorice potpisali su juče, 13. marta 2019. godine, Ugovor o izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje objekta na desnoj strani obale rijeke Bojane, neposredno prije mosta na k.p. 1142/1 KO Gornji Štoj u opštini Ulcinj.  

Rok za izradu Idejnog projekta je 25 radnih dana od dana zaključenja Ugovora, a rok za izradu Glavnog projekta izgradnje je 25 radnih dana od dana dobijanja saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na Idejno Rješenje. Ukupna vrijednost Ugovora za izradu projektne dokumentacije je 4.840,00 eura.

Objekat je namjenjen za stručno administrativne poslove zaposlenih u JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, prevashodno službi kontrole morskog dobra, kao i za potrebe nadležnih držvanih organa i organa lokalne uprave. Cilj je uspostavljanje bolje organizacije i kontrole na obalama Bojane, posebno za vrijeme ljetnjih mjeseci kada na ovom području gravitira veliki broj mještana i turista.

Javno preduzeće je u Planu korišćenja sredstava za 2019. godinu za izgradnju objekta na obali rijeke Bojane predvidjelo 90.000,00 €. Nakon izrade projektne dokumentacije pristupiće se postavljanju objekta, već početkom ljetnje turističke sezone 2019. godine.

JP za upravljanje mrskim dobrom Crne Gore

  • 1

    Radio