AKTUELNO Više

MogUL organizuje prezentaciju projekta „Odgovorno za Ulcinj“.

Prej tvteuta09:59 27 Maj 2018

Monitoring group Ulcinj-Mogul, u ponedeljak 28. maja 2018. godine, u 12h, u prostorijama Mogul-a organizuje prezentaciju projekta „Odgovorno za Ulcinj“.

Cilj projekta je povećanje transparetnosti rada lokalne uprave i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, kao i uključivanje organizacija civilnog društva i građana u ovu borbu.

Konferenciji će prisustvovati i gradonačelnik g-din Ljoro Nrekić.

Setom aktivnosti koje će biti realizovane u narednih šest mjeseci, Mogul će doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o problemu korupcije u Ulcinju, kroz informisanje javnosti posledicama koje ima ili može imati na lokalnu zajednicu, jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva o načinima i metodama praćenja i identifikovanja korupcije i sprovođenje antikoruptivnih mjera na lokalnom nivou i podizanju transparentnosti rada lokalnih organa analizu efekata primjene mehanizama i mjera koje je opština Ulcinj sprovodila do sada.

Projekat„Odgovorno za Ulcinj“, podržan je kroz program „Smjestimo korupciju u muzej!“, koji CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

  • 1

    Radio