POLITIKA Više

MogUl: Nastavljaju se netransparentne aktivnosti oko spornog Zakona o prostornom planiranju i izgradnji.

Prej tvteuta16:11 29 Septembar 2017

Očigledno je da se u kuloarima i kabinetima intenzivno odvija politička trgovina, iza leđa cjelokupne javnosti i svih zainteresovanih koji su do sada iznijeli svoje argumentovane stavove i protivljenje spornim odredbama predloga zakona.

I da nije toga, veliki broj predloženih amandmana unutar same skupštinske većine ukazuje da ovaj predlog zakona mora biti vraćen na javnu raspravu i da bude donesen u transparentnoj proceduri.

Naše iskustvo sa načinom dosadašnjeg raspolaganja prostorom na terotoriji opštine Ulcinj, daje nam za pravo da sumnjamo u namjere idejnih tvoraca ovoga zakona.

Ovim se na očigled cjelokupne javnosti pokušava ozakoniti plačka najvrijednijih  ( do sada sačuvanih) resursa, od kojih se većina nalazi na terotoriji opštine Ulcinj.

Zato čudi ćutanje lokalne samouprave Ulcinj i prepuštanje odgovornosti jedinom poslaniku albanskih partija, čime se pokušava sakriti kolektivna. Time se urušavaju sva predizborna obećanja i partjski programi ovih političkih partija.

Da li je moguće da se politička moć koju su im dali gradjani, svede na sluganstvo prema vlasti u Podgorici, t.j. prema grobarima ulcinjske privrede?!

Ako će oni zatvoriti oči pred ovom opasnošću za bisere naše obale (Solana, Valdanos,…), kao i nad temeljima porušenih hotela (Jadran, Galeb, Lido), poručujemo im da mi to nećemo! Mnogo truda i otpora su uložili do sada gradjani Ulcinja i mi nemamo pravo da ćutimo!

Ako je naš domet kao civilni sektor ograničen, uloga lokalne vlasti je danas ogromna! Od ove odgovornosti se ne mogu sakriti! Ako dopuste usvajanje ovakvih zakonskih rješenja i nastave da sjede u svojim foteljama, to što mi možemo učiniti je da ih svakodnevno podsećamo: ne zamajavajte nas više „zalaganjima za decentralizaciju“,  „brigom“ za omladinu i radna mjesta, ne tražite više povjerenje gradjana koji su se do sada nebrojeno puta izjasnili upravo o ovim pitanjima! To je naša dužnost i obaveza prema gradjanima.

  • 1

    Radio