SliderMN Više

Mirović: Nastojaću da povratim povjerenje građana u sud

Prej tvteuta14:57 13 Oktobar 2023

Manjak povjerenja u crnogorsko pravosuđe, nedostatak zaposlenih u sudovima u zemlji i ogroman broj predmeta po sudiji problemi su sa kojima se crnogorski pravosudni sistem suočava u posljednjem periodu. Takvo je stanje i u Osnovnom sudu u Ulcinju, u kome uprkos imenovanju dvoje novih sudija, Artana Krome i Hasire Bećović, nakon odlaska sudije Jovana Jovanovića ponovo nedostaje sudija, ali i drugih zaposlenih u sudu. Novoimenovana predsjednica Osnovnog suda u Ulcinju, Sanja Mirović, u razgovoru za Televiziju Teuta otkrila je kako planira da u  svom petogodišnjem mandatu  učini sve da održi povjerenje građana u instituciju na čijem je čelu te i da uprkos nedovoljnom broju sudija unaprijedi rad suda.

Sudu trenutno nedostaje jedan sudija, nakon odlaska sudije Jovanovića

„Stanje s početka  godine nije bilo na zadovoljavajućem nivou, s obzirom da je u proteklom periodu sud  radio u smanjenim kapacitetima, što zbog mog odsustva na bolovanju tako i zbog izbora bivšeg predsjednika u Viši sud u Podgorici. Sud je radio sa svega troje sudija, nismo čak mogli ni da oformimo vijeće, već su naši predmeti upućivani u druge sudove. To je trajalo gotovo pet mjeseci, i zbog toga se pojavio određeni zaostatak u predmetima, i pokušaćemo da to nadomijestimo u narednom periodu. Dvananestog septembra smo dobili dvoje mladih sudija, koji su prošli obuku za kandidate za sudije –  Artana Kromu i Hasiru Bećović, koji su mladi, ambiciozni i vrijedni, i odmah po stupanju na dužnost zadužili su predmete koje su odmah zakazali i vidi se određeni rezultat. Međutim, to da smo bili u punom sastavu nije trajalo ni mjesec dana, jer je kolega Jovan Jovanović ovog mjeseca izabran za sudiju Višeg suda u Podgorici, izvršena je preraspodjela predmeta u kojima je on postupao, pa su njegovi predmeti dodijeljeni u rad drugim sudijama. Može doći do preklapanja sa drugim ročištima iz tog razloga, pa se stranke u postupcima koji nemaju punomoćnike a dobili su poziv od suda, mogu se informisati o svom ročištu putem brojeva telefona – 030- 412 – 026;030 – 412 -086  i 401 250, ili na emajl os.ulcinj@sudstvo.me, gdje mogu dobiti informacije o svom ročištu“, kazala je Mirovićeva.

Mirović najavila izmjene u infrastrukturi zgrade suda ali i poboljšanje kvaliteta rada

Smanjenje broja starih predmeta i istovremeno rješavanje novijih jedno je od prioriteta Mirovićeve, koja je dodala da je i povećanje transparentnosti suda jedan od ciljeva.

„Svjedoci smo da je prema istraživanju nevladinih organizacija,  povjerenje u pravosuđe na istorijsko niskom nivou. Primarno jedan od ciljeva će i meni kao predsjednici Osnovog suda  u Ulcinju biti  da vratimo povjerenje egrađan u sud, a to mislim da postignemo na način što će osnovni sud u Ulcinju  biti ažuran, redovno rješavati predmete i poboljšati kvalitet rada. Sudije su dužne da prate sudsku praksu, kako sudova u našoj državi tako i u okruženju pa i Evropskog suda za ljudska prava, tako da bismo mogli da kvalitetno odgovorimo zahtjevima naših građana, i da im blagovremeno pružimo sudsku zaštitu i da osjete da u sudu imaju pravnu zaštitu“, poručila je Mirovićeva, dodavši da će efikasnost u radu pokušati da unaprijedi smanjenjem broja starih predmeta,  koji će imati prioritet i uporedo rješavati pristigle, nove predmete.

Uz smanjenje kapacitete s početka godine, sudije Osnovnog suda u Ulcinju uspjele su da smanje broj neriješenih predmeta, koji je na nivou prošlogodišnjih. Da bi se ubrzao proces, neophodno je ljudstvo, koje osjetno nedostaje Osnovnom sudu u najjužnijoj opštini. Što se tiče predmeta, preovlađuju parnični predmeti, njih 982  dok je krivičnih 165 predmeta.

Uvedene su određene izmjene u samom funkcionisanju prijema zahtjeva u sudu, koji će ubrzati procedure kako građanima tako i zaposlenima, dostupni su i informacioni pultevi sa podacima o pravnoj pomoći za građane,koji će moći i da popune anonimne ankete o radu i efikasnosti suda,  te je za naredni period predsjednica ulcinjskog suda najavila i uvođenje uniformi za zaposlene.

Više iz  intervjua sa predsjednicom Osnovnog suda u Ulcinju pogledajte večeras, u novom izdanju emisije „Hronika Ulcinja“, od 20 i 30. 

  • 1

    Radio