POLITIKA Više

Ministarstvo prosvjete obezbijedilo bukvare na albanskom jeziku za 12 škola

Prej tvteuta12:11 31 Avgust 2016

Generalni direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete Marash Dukaj dodijelio je 330 bukvara na albanskom jeziku koje je Ministarstvo prosvjete obezbijedilo za 12 osnovnih škola u Crnoj Gori u kojima se nastava izvodi na albanskom jeziku i dvojezično.

Dukaj je podsjetio da se bukvar koristi od prošle školske godine kao nastavno didaktičko sredstvo za drugi razred i istakao da je bukvar u prethodnoj godini umnogome olakšao nastavu na albanskom jeziku.

Bukvari su dodijeljeni sljedećim školama: JU OŠ „Mahmut Lekić“ Tuzi, JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj, JU OŠ „Đerđ Kastrioti Skenderbeg“ Bar, JU OŠ „Boško Strugar“ Ulcinj, JU OŠ „Marko  Nuculović“ Štoj, Ulcinj, JU OŠ „Hajro Šahmanović“ Plav, JU OŠ „29. novembar“ Dinoša, Tuzi, JU OŠ „Đerđ Kastrioti Skenderbeg“ Podgorica, JU OŠ „Jedinstvo“ Tuzi, JU OŠ „Bedri Elezaga“ Ulcinj, JU OŠ „Daciće“ Rožaje i JU OŠ „Džafer Nikočević“ Gusinje.

  • 1

    Radio