EKONOMIJA Više

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je katalog privremenih objekata na Bojani

Prej tvteuta16:05 3 Oktobar 2016

Nakon tri godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma izradilo je katalog privremenih objekata i lokacija na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane, na čijim se obala broj ribarskih kućica i vikendica drastično povećao.  U periodu 2014 – 2016. godine podneseno je preko 100 zahtjeva za planiranje izgradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, povećanje terasa – platformi i sl.

Plan privremenih objekata na području morskog dobra za period 2016-2018. donešen je u decembru 2015.godine. Posljednja evidencija koja je vršena datira iz 2013.godine i istu nije pratilo detaljno geodetsko snimanje lokacija i površina postojećih objekata.

 

U aprilu 2016.godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u svrhu ažuriranja Kataloga iz 2013. pristupilo izradi geodetskog snimka izvedenih objekata i snimanju kompletnog terena na kojima su locirani postojeći objekti, koji je dostavljen obrađivaču za tačan premjer i pozicioniranje objekata na terenu, u cilju utvrđivanja stepena izgrađenosti i zauzetih površina.

Stanje u evidenciji JP Morsko dobro i stanje na terenu se razlikuju zbog evidentirane dogradnje ili rekonstrukcije za više objekata i izgradnje novih objekata na lokaciji gdje je pri izradi Plana – evidencije 2013. odobreno/ predviđeno postavljanje objekta.

Okviran broj postojećih objekata u junu 2016 je 561, i to 375 (368 postojeći+7novi) objekata na desnoj i 186 (145 postojeći+41 novi) objekata na lijevoj strani rijeke Bojane.

Predlaže se sanacija glavne putne veze kao i pristupnih staza. Na desnoj obali prema grafičkom prilogu, na pritupnom putu širine 5 metara planiranom za putnički saobraćaj, predviđa se rekonstrukcija mosta postavljanjem betonskog mosta od prefabrikovanih elemenata .

 

Osim puteva, i staza, planiraju se instalacije vodosnabdijevanja, struje, kanalizacije, telekomunikacija, i drugo. Predviđa se izgradnja prefabrikovanih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za montažne kuće (predlog je na svakih 5 po jedno postrojenje, ali će se tačni podaci dobiti projektom), postavljanje kontejnera za čvrst otpad u servisnoj zoni, i postavljanje kanti za smeće duž pristupnih puteva, pješačke i biciklističke staze.

 

Preuzeto sa : http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=253617&rType=2

  • 1

    Radio