Politikë Više

Ministar Zenka: puna pažnja pitanju unapređenja politike rodne ravnopravnosti

Prej tvteuta17:42 8 Mart 2019


Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka istakao je na desetoj sjednici Ženskog parlamenta da Vlada Crne Gore i resorno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava  zajedno sa svim relevantnim partnerima posvećuju punu pažnju pitanju unapređenja politike rodne ravnopravnosti.

Ministar je čestitajući Međunarodni dan žena svim građankama rekao da je 8. mart simbol borbe, istrajnosti i posvećenosti žena da u društvu budu prepoznate kao ravnopravne.

Sa posebnim zadovoljstvom ministar Zenka iskao je činjenicu da je Evropski parlament prepoznao napredak Crne Gore u sprovođenju politike rodne ravnopravnosti u dokumentu o kojem je danas bilo riječi na zasijedanju.

Ministar je rekao da je to zasluga svih aktera, sa nacionalnog nivoa, parlamentarnog, lokalnog, civilnog sektora, medija.

Primjer pozitivne afirmativne mjere su započete aktivnosti na izmjenama izbornog zakonodavstva koje bi trebalo da omogući najmanje 40% učešća žena u zakonodavnoj vlasti.

Raste broj žena u preduzetništvu, samo deset godina unazad imali smo manje od 9% žena preduzetnica. Danas je taj postotak preko 25%.

Prepoznajući važnost ovog segmenta, IRF je prošle godine odobrio 39 kredita ukupne vrijedosti od 1 200 000 eura. Drago mi je da su učinjeni napori rezultirali sve većom zainteresovanošću žena za započinjanje biznisa. Država, prateći taj trend, svake godine izdvaja sve više sredstava za ovu namjenu.

Takođe, tu su i druge podsticajne mjere, sa lokalnog nivoa, iz međunarodnih fondova.

Nasilje nad ženama, kao najnegativniji fenomen, postaje sve više društveni problem i svi zajedno radimo na sprječavanju istog i boljoj zaštiti žrtava.

Žena u Crnoj Gori danas živi u boljem ambijentu, društvenom i poslovnom. Mi smo svjesni njene važnosti, a žene to prepoznaju. Ostvarili smo vidni pomak kada je riječ o zakonodavnom, institucionalnom okviru i polako se to vidi i u praksi, zaključio je minister, i dodao da statistika govori u prilog činjenici da idemo pravim putem, ali nije sve u brojkama iako nas najčešće pitaju prvo to.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

  • 1

    Radio