AKTUELNO Više

Ministar za ljudska i manjinska prava Fatmira Gjeka sastao se sa izvršnim direktorom nvo LGBT Forum Progres Johna Baraca i direktoricom LGBTIQ Socijalnog Centra Milice Špajak

Prej tvteuta16:12 17 Jun 2022

Crna Gora nastoji da osigura poštovanje ljudskih prava i sloboda svih svojih građana i građanki na nediskriminatornoj osnovi, nezavisno od bilo kog njihovog ličnog svojstva, rekao je ministar Gjeka prilikom susreta sa direktorima nevladinih organizacija u oblasti zaštite prava LGBTIQ populacije, LGBT Foruma Progres i LGBTIQ Socijalnog Centra.

Ministar Fatmir Gjeka ponovio je spremnost Vlade Crne Gore da aktivno i predano radi na svim ključnim izazovima u nastavku pristupnog puta u Evropsku uniju. Crna Gora je definisala nacionalnu LGBTI politiku, sprovodi drugu po redu Strategiju unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, usvojila je Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, započela rad na pripremi Zakona o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja.

Svjesni smo da je napravljen pomak, da u Crnoj Gori društvena svijest jača svakim danom u pravcu veće tolerarancije i prihvatanja različitosti, smatra Gjeka, ali ostaje nam još dosta posla u implementaciji zakonskog okvira. Postoji set zakona koje treba uskladiti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, ali mišljenja sam da sve što se započne sa dobrom namjerom, dobro se i završi, rekao je Gjeka. On je pozdravio saradnju sa civilnim sektorom u sprovođenju nacionalne politike u ovoj oblasti i istakao da svako iz svog djelokruga treba pružiti maksimum napora da bismo imali vidljive pomake.

Ministar je ocijenio veoma važnim zajedničko sprovođenje strateških politika. On smatra da ukoliko se zajedničkim snagama djeluje, pomoćiće se brže i bolje zajednici, a podrška Ministarstva ljudskih i manjinskih prava sigurno neće izostati.

John Barac, izvršni direktor LGBT Foruma Progres zahvalio je ministru što je prepoznao značaj izazova sa kojima se LGBTIQ zajednica susrijeće trenutno i uputio poziv da razgovaraju o jačanju saradnje. On je istakao da je osnovni zadatak organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar zaštita i promovisanje ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i da je njihov rad usmjeren ka borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i poštovanje svih građana i građanki u Crnoj Gori pod jednakim uslovima.

Kao najveće aktuelne izazove Barac navodi nefunkcionisanje Skloništa, koje je zatvoreno već pola godine zbog izostanka finansijskih sredstava i sistemske podrške. Takođe, ocijenio je lošom porukom neadekvatnu implementaciju Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.

S tim u vezi, Barac je iskazao nadu da će 43. saziv Vlade Crne Gore imati snage i istrajnosti da proces reformi, ali i njegovo sprovođenje pomjeri sa tačke zastoja.

Ministar Gjeka iskazao je zadovoljstvo otvorenim pristupom i komunikacijom ostvarenom na sastanku i dao uvjerenje da će iz okvira svoje nadležnosti dati punu podršku aktivnostima LGBTI zajednice. Kroz Javne konkurse za sprovođenje strateških ciljeva iz sektorskih analiza, ovo Ministarstvo svake godine izdvaja značajna sredstva za finansiranje projekata NVO u ovoj oblasti.

  • 1

    Radio