AKTUELNO Više

Ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka sastao se sa regionalnim koordinatorom Help-a u Crnoj Gori Klaus Mocka

Prej tvteuta14:51 14 Jun 2022

Uspješna saradnja u implementaciji strateških politika ključna je u ostvarivanju planiranih ciljeva, naveo je ministar Gjeka, sa posebnim akcentom na bolje ostvarivanje osnovnih ljudskih prava pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice.

U Crnoj Gori imaju još dosta prostora za unapređenje položaja romske i egipćanske zajednice, te moramo uložiti sve raspoložive resurse da im ostvarimo bolje korišćenje osnovnih ljudskih prava, naglasio je Gjeka.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka razgovarao je sa regionalnim koordinatorom Help-a u Crnoj Gori gospodinom Klausom Mockom o aktuelnim zajedničkim projektima, te modelima buduće saradnje.

Ministar je istakao važnost socijalne inkluzije romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i posebno naglasio značaj saradnje u toj oblasti sa međunarodnim partnerima. Rezultati projekata koje implementiramo u cilju boljeg položaja i kvalitetnijeg života pripadnika ovih zajednica motivacija su da pojačamo napore i osmislimo dalje projektne aktivnosti.

Klaus Mock čestitao je ministru na imenovanju i naglasio važnost oblasti u kojoj Help sarađuje sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava. Mock je rekao da je projekat “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za inkluziju” koji sprovode Help i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava kontinuitet Help-ovog rada na inkluziji romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori, i da su efekti rada medijatora/ki u oblastima zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite prepoznati i kod zajednice i kod institucija na lokalnom nivou.

Projektom koji je započeo prošle godine obučena su 43 medijatora/ke u socijalnoj inkluziji u oblasti zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, od kojih 34 trenutno ima radni angažman.

Dijana Anđelić, koordinatorka projekta pojasnila je da su medijatori/ke uključeni u rad institucija na lokalnom nivou- u Biroima za zapošljavanje, Centrima za socijalni rad i Domovima zdravlja u 11 crnogorskih opština. Projekat se finansira u okviru Programa Evropske unije i Vlade Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES 2015-2017), a realizuje u 11 opština.

“Romska i egipćanska zajednica zbog svojih specifičnosti, najprije zbog činjenice da veći dio njih govori albanskim ili romskim jezikom, ima brojne koristi od posredovanja medijatora/ki prilikom ostvarivanja garantovanih prava, istakla je Anđelić.

Prema njenim riječima cilj projekta je da se obezbijedi održivost mehanizma medijatora/ki kroz sistematizaciju radnih mjesta u institucijama. Time bi Crna Gora ispunila i jednu od preporuka iz posljednjeg Izvještaja EK o napretku.

Imajući u vidu da važnost uloge medijatora/ki u socijalnoj inkluziji romske i egipćanske zajednice, Ministarstvo će dati pun doprinos iz svoje nadležnosti da sistematizuje radnno mjesto medijatora/ke u sistemu javnih službi u Crnoj Gori, rekao je Gjeka.

Na sastanku je dogovoreno da iz svojih nadležnosti svi uključeni akteri pomognu stvaranju uslova za trajni radni angažman obučenih medijatora/ki.

Ministar Gjeka i predstavnici Help-a razgovarali su i o drugim modalitetima saradnje.

  • 1

    Radio