SliderMN Više

Mediji da informišu o nasilju nad ženama i femicidu, ali sa visokom dozom etičnosti i opreznosti

Prej tvteuta12:02 24 Februar 2023

Od medija se očekuje da informišu, ali u skladu sa određenim normama profesionalizma. Međutim, pravila se nerijetko krše, ponekad nažalost i na grubi način. O tome je razgovarano na okruglom stolu “Etičnost iznad senzacionalizma”, na temu izvještavanja medija u slučajevima femicida i seksualnog nasilja nad ženama koje je održano u Ulcinju, u organizaciji SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica. Uloga medija i njihovog etičnog izvještavanja, u saradnji sa nadležnim instancama od velikog je značaja za sprječavanje dodatne viktimizacije žrtava nasilja i senzacionalizma.

„Svi novinari i novinarke moraju da imaju moralne vrijednosti i kodekse da bi na pravi način izvještavali kada je u pitanju nasilje nad ženama, ubistva žena i silovanje, to su vrlo osjetljive teme i svi moraju voditi računa koje informacije zaista jesu od značaja za javnost. Koji je to interes javnosti da zna neke osnovne podatke o porodici, da se otkrije identitet žrtve, nekada i bez namjere, ali da sadržina teksta bude takva da čitava crnogoroska javnost može da zna sve detalje o zliočinu,  porodične odnose između žrtve i počinioca nasilja, širih porodičnih odnosa… Novinari moraju da vode računa da u cilju senzacionalizma ne ugroze osjećaj sigurnosti dostojanstva žrtava i njihovih porodica“, kazala je direktorica SOS telefona Podgorica Biljana Zeković.

Zeković

Sa okruglog stola poručeno je da novinari i medjii u cjelini moraju biti čuvari dostojanstva tih žrtava i da bez obzira na sadržinu dokumenata i informacija koje dobijaju od institucija i izvora informacija, moraju na etičan i odgovoran način izvještavati o datim slučajevima. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici NVO sektora, tužilaštva, sudova, policije, socijalnog rada i drugih institucija koje su važne u slučajevima nasilja nad ženama i femicida.

  • 1

    Radio