TURIZAM @sr Više

MD: KVALITET VODE U 92 % PLAZA U KLASI K1

Prej tvteuta11:39 5 Septembar 2018

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 29. do 30. avgusta pokazali su da je na 92% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 8% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog  kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta na njih 11, dok je na 5 kupališta voda bila K2 klase. Na području opštine Bar voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svih 12 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju.  U Budvi, od ukupno 27 kupališta na njih 26 voda je bila odličnog K1 kvaliteta, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. Slična situacija je bila i u opštini Tivat, gdje je od ukupno 9 lokacija, voda bila K1 na njih 8, a K2 na jednoj lokaciji. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale odličan kvalitet K1 na svim lokacijama (ukupno 21) na kojima se prati mikrobiološki kvalitet morske vode.  Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

  • 1

    Radio