EKONOMIJA Više

Marković: „Svaki euro koji uložimo kroz novi paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo“

Prej tvteuta16:31 9 April 2020

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković obratio se građanima u vezi sa aktuelnom situacijom povodom suzbijanja epidemije korona virusa i sa posebnim osvrtom na novi paket ekomskih mjera Vlade.Predsjednik Vlade je rekao da je ekonomski tim koji je formirao, predložio paket mjera u cilju pružanja podrške privredi, zaposlenima i socijalno ugroženim građanima i da će o tom paketu već sjutra će biti započet dijalog sa socijalnim partnerima, predstavnicima poslaničkih klubova u Parlamentu, i jednim brojem ekonomskih eksperata i analitičara.

Nove predložene mjere između ostalog  uključuju:
• Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni; • Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;• Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;
• Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;
• Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.
Svi energetski subjekti biće oslobođeni od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.  Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere. „Ovaj paket mjera uključuje i podršku za sektor poljoprivrede i ribarstva, o kojima smo vodili računa i prilikom donošenja preporuka za suzbijanje epidemije, sa ciljem omogućavanja poljoprivrednih radova u realno mogućim rokovima“ dodao je Marković.
Kako je najavljeno, ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti. Vlada će pomoći i poljoprivredi kroz davanje jednokratne pomoći privrednim ribarima, korisnicima staračkih naknada, podržaće se kupovina domaćih proizvoda i daće se  podrška plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana kao i druge mjere. Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje. Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara kao  i privrednika „koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene“.
„Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice“ zaključio je Marković na današnjem obraćanju.

  • 1

    Radio