SliderMN Više

Markić državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova

Prej tvteuta15:12 29 Jul 2023

Na posljednjoj  telefonskoj sjednici, Vlada Crne Gore je imenovala Roberta Markića za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova.

Markić je donedavno bio  generalni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova.
Bogata biografija 

Osnovno i gimnazijsko obrazovanje Markić je  stekao u Ulcinju, gdje je i odrastao. Osnovne i postdiplomske specijalističke studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici (Univerzitet Crne Gore) na smjeru međunarodni odnosi i diplomatija, gdje je nastavio i postidiplomske master studije. Svoja znanja iz oblasti međunarodnih odnosa, evropskih i evroatlantkih integracija, demokratije i liderstva, pisanja projekata i društveno odgovornog poslovanja dodatno je unapređivao kao polaznik mnogih obuka i škola neformalnog obrazovanje u zemlji i u inostrantsvu.

Radno iskustvo sticao je kako u nevladinom sektoru, tako i u državnoj upravi. Nakon završetka osnovnih studija radio je u Centru za razvoj nevladinih organizacija, gdje je u jednom periodu bio zadužen za sektor koji se bavi održivošću organizacija civilnog društva i društveno odgovornim poslovanjem. Nakon ukazivanja prilike da se oproba u svojoj struci – diplomatiji – započinje radni odnos u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI), gdje je u početku bio angažovan u Sektoru za bilateralne odnose. Kasnije, po povratku sa četvorogodišnjeg diplomatskog mandata u Misiji Crne Gore pri EU u Briselu (2010-2014. godine), svoj angažman u MVPEI-u nastavlja u Kancelariji glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU.

Tokom svog diplomatskog mandata u Briselu, između ostalog, pratio je rad Evropskog parlamenta, Evropske komisije i savjetodavnih tijela EU, pregovore o pristupanju Crne Gore i nekoliko sektorskih politika EU. U Kabinetu predsjednika Skupštine Crne Gore je od juna 2015. godine gdje obavlja poslove iz oblasti međunarodnih odnosa.

Govori engleski i albanski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.

  • 1

    Radio