POLITIKA Više

MANS: UVESTI UPOTREBU NEVIDLJIVOG MASTILA

Prej tvteuta20:39 22 Mart 2016

Da bi Crna Gora dobila poštene i fer izbore čiji legitimitet niko neće dovoditi u pitanje, pored postojećih uslova koje razmatraju politički subjekti, dijalog treba proširiti i na unapređenje izbornog zakonodavstva i izbor novog rukovodstva Agencije za sprječavanje korupcije.
Agencija za sprječavanje korupcije, koja je pod direktnom političkom kontrolom jedne partije, ne može biti garant da se na sledećim izborima neće ponoviti afera Snimak. Ta institucija treba da kontroliše finansiranje izbora i provjerava moguće zloupotrebe državnih fondova u izborne svrhe, a većina članova njenog Savjeta i direktor Agencije su na direktnoj vezi sa Duškom Markovićem, potpredsjednikom vladajuće partije koja je i glavni akter sumnji u zloupotrebu fondova. Zato je neophodno da svi politički subjekti postignu dogovor o smjeni aktuelnog Savjeta i direktora Agencije, i izboru osoba koje su zaista nepristrasne, stručne i spremne da se bore protiv političke korupcije.
Dio dogovora treba da bude i izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojom bi se jasno definisali rokovi za efikasno postupanje Agencije po prijavama za kršenje zakona. Prema postojećem modelu, proces odlučivanja u prvom stepenu može trajati do dva mjeseca, a nakon toga se može podnijeti tužba Upravnom sudu po kojoj odlučivanje traje mjesecima. Takvi rokovi su potpuno besmisleni jer to znači da institucije mjesecima uoči izbora mogu nesmetano zloupotrebljavati državne fondove i time direktno uticati na izborni rezultat, a da u tome ne budu zaustavljeni.
Takođe, uvjereni smo da bi u cilju sprječavanja dvostrukog glasanja trebalo izmijeniti Zakon o izboru odbornika i poslanika i propisati upotrebu nevidljivog mastila i UV lampe na svim biračkim mjestima paralelno sa elektronskim sistemom za identifikaciju birača.
Naime, elektronski sistem služi za identifikaciju birača, ali u potpunosti zavisi od tačnog i ažurnog biračkog spiska. Zbog toga, taj elektronski sistem ne može da spriječi da jedno lice glasa više puta na različitim biračkim mjestima, ukoliko je birač upisan na više biračkih mjesta, bilo sa ispravnim ili falsifikovanim dokumentima. Sa druge strane, ispravno nevidljivo mastilo i UV lampa treba da obezbijede da jedno lice ne može da glasa na dva biračka mjesta.
Zbog toga, kao i zbog brojnih kontraverzi koje opterećuju javnost u vezi sa tačnošću i ažurnošću biračkog spiska, AFIS-om i uređajima za elektronsku identifikaciju birača, smatramo da je neophodno izmijeniti Zakon o izboru odbornika i poslanika i propisati da se na biračkim mjestima paralelno koriste elektronski uređaji za identifikaciju birača, nevidljivo mastilo i UV lampa.
Pozivamo sve učesnike parlamentarnog dijaloga da prošire spisak tema oko kojih je potrebno postići dogovor u vezi sa sprovođenjem slobodnih izbora, te da se dogovore o izmjenama pomenutih izbornih zakona, smjeni i izboru novog rukovodećeg kadra Agencije za sprječavanje korupcije.
Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

  • 1

    Radio