SliderMN Više

Krivična prijava protiv Ulcinjanke zbog utaje poreza

Prej tvteuta15:03 16 Avgust 2023

Barski policajci podnijeli su krivičnu prijavu protiv Almedine Redže (21), koja se tereti da je prodala 10 stanova u Baru za iznos od 832.500 eura, a to nije prijavila nadležnim organima kako bi izbjegla plaćanje poreza i doprinosa. Policija je, na osnovu prikupljenih dokaza, došla do sumnje da je zgrada u sklopu koje se nalaze sporni stanovi građena na državnom zemljištu koje je prevedeno na osumnjičenu. Almedina Redža je, prema saznanjima „Dana“, kćerka kontroverznog ulcinjskog biznismena Muja Redže, prijavljivanog za više različitih djela.

– Sumnja se da je A.R. (21) izvršila krivično djelo utaja poreza i doprinosa na način što u 2022. i 2023. godini, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina, nadležnom poreskom organu, nije prijavila promet nepokretnosti u iznosu od 832.500 eura. Riječ je o prodaji deset stambenih prostora kao posebnih djelova stambene zgrade sa katastarske parcele evidentirane kao njena svojina. Izbjegavši time da plati porez, komunalije, doprinose i druge dažbine, nanijela je materijalnu štetu budžetu Crne Gore i budžetu Opštine Bar – saopšteno je iz policije.

U decembru 2022. godine policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su u mjestu tzv. Petovića zabio, KO Kunje, opština Bar, evidentirali da na tom mjestu gradi nepoznati graditelj. S tim je upoznato barsko tužilaštvo koje je izdalo uputstva za dalje postupanje.

– Građenje objekta na gore pomenutoj katastarskoj parceli, nepokretnost u svojini Crne Gore u dijelu 1/1 i sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore, takođe u dijelu 1/1, vršeno je, dakle, na tuđem zemljištu, bez prijave i dokumentacije za građenje. U postupku pred notarom, 12. aprila 2022. godine, uz elaborat premjera izvedenog stanja objekta koji je 11. aprila 2022. godine sačinila geodetska organizacija i koji je 12. aprila ovjerila Uprava za nekretnine Crne Gore, PJ Bar, A.R. je dala izjavu da je saglasna da se u „V“ listu Lista nepokretnosti izvrši uknjižba prava svojine na navedene nepokretnostu u obimu 1/1 na njeno ime, da bi 13. aprila Upravi za katastar i državnu imovinu – Područnoj jedinici Bar, notar podnio zahtjev za promjenu podataka za nepokretnosti upisanih kao svojina Crne Gore u dijelu 1/1 i raspolaganje Vlade Crne Gore u dijelu 1/1 – pojašnjeno je iz policije.

U postupku sprovedenom pred Upravom za katastar i državnu imovinu, pred Područnom jedinicom Bar, rješenjem od 24. maja 2022, u potpunosti je udovoljeno predmetnom zahtjevu i izvršen je upis novog stanja – porodična zgrada, kao i posebni djelovi objekta kao u navedenom elaboratu, sve na ime Almedine Redže.

– Upisom u katastar novog, samovlasno i protivpravno konstituisanog stanja na nepokretnosti u državnoj svojini, graditelj A.R. ostvarila je pravo na legalizaciju objekta i istovremeno pravo korišćenja zemljišta ispod objekta i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu tog objekta. Konačno, zaključenjem ugovora o prodaji u formi notarskih zapisa 2022. i 2023. godine, navedene stambene jedinice A.R. je prodala za ukupan iznos od 832.500 eura, a koji promet nepokretnosti nije prijavila – saopštili su iz policije.

 

  • 1

    Radio