Aktuale Më shumë

Kontributet në Fondin PIO nuk shfuqizohen, vetëm pakësohen

Prej tvteuta14:02, 7 Korrik 2024

Strategjia fiskale do të jetë për diskutim publik për rreth 15 ditë dhe ajo do të unifikojë, siç paralajmëroi kryeministri Millojko Spajiq, masat e nevojshme për zbatimin e programit Evropa Tani 2. Përfundimi, të paktën për momentin i njohur për publikun, është se do të ulen ngarkesat tatimore në punë, dhe kontributet për sigurimin e pensionit të invaliditetit do të jenë më të vogla, por jo të shfuqizohen. Financimi i Fondit mbetet i njëjtë.

Mesazhe të tilla erdhën nga Qeveria pasi ora e kryeministrit nuk u mbajt në parlament.

“Në të ardhmen e parashikueshme nuk planifikojmë të përdorim kolonën e dytë të pensionit, që nënkupton që punonjësi të paguajë kontribute për sigurimin pensional të invaliditetit”, tha kryeministri.

Strategjia e shpallur fiskale, konkretisht korrigjimi i ngarkesës së punës, nënkupton, shpjegon kryetari i Sindikatës së Punëdhënësve Sllobodan Mikavica, një rishpërndarje brenda të ardhurave bruto, pra ulje të kontributeve dhe rritje të pagave neto.

“Ajo që në thelb nuk është një shpenzim më i ulët për punëdhënësin është një përmirësim për punonjësit dhe indirekt edhe për punëdhënësin, i cili do të ketë një punonjës më të kënaqur, por nuk jemi të sigurt nëse kompensimi apo kundërmasat që duhet të shoqërojnë uljen e shpenzimeve në Fondin PIO ndoshta do të rëndojë në një mënyrë shtesë punëdhënësin. Unë kam frikë nga kjo. Është një pasiguri që ne ende nuk e dimë. Shpresoj se nuk do të përdorin rritje të TVSH-së apo ndonjë masë tjetër që do të kërcënonte më tej konkurrencën e ekonomisë malazeze, por që do të jetë një grup zgjidhjesh ligjore që do të rrisin volumin e ekonomisë, të cilat do të mundësojnë një mbulim më të gjerë tatimor në drejtim të uljes së ekonomisë gri, gjithëpërfshirje më të madhe të taksapaguesve, aktivitete të reja ekonomike që do të gjenerojnë ato të ardhura që priten me zvogëlimin eventual të alokimeve për Fondin PIO”, thotë Mikavica.

Sindikatat e punëdhënësve janë të mendimit se deputetët nuk po merren me çështje të rëndësishme ekonomike, se propozimet legjislative si regjistrimi i ekonomive familjare bujqësore apo ndryshimet e rregulloreve për të dielën jopune janë pezull prej kohësh. Neglizhohen edhe gabimet në përgatitjen e sezonit turistik, pohon Mikavica.

“Në vend që të merremi me ato probleme, gjithçka është më e rëndësishme për ne”, thotë Mikavica.

Punëdhënësit presin që reformat e paralajmëruara të pasojnë një dialog kompromisi jo vetëm mes partnerëve socialë, por edhe komunitetit më të gjerë profesional dhe që, përfundon Mikavica, ekonomia të vendoset mbi interesat politike.

  • 1

    Radio