AKTUELNO Više

Konferencija “Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse”

Prej tvteuta09:17 1 Decembar 2018

 U organizaciji njemačke fondacije Konrad Adenauer (KAS) a u saradnji sa NVO u Ulcinju će od 4. do 6. decembra biti održana konferencija Moć kulture – Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse: Etnizacija ili interakcija?

Konferencija u središte pažnje postavlja politiku multikulturalizma kroz njenu manifestaciju u polju savremene kulture, kroz dilemu da li je ona samo deklarativna platforma ili prostor za interakciju kulturne raznolikosti na prostoru zapadnog Balkana. Tema multikulturalizma je aktuelna i u širem evropskom kontekstu, jer smo na različitim primjerima svjedoci njene revizije, koju posebno determiniše migrantska kriza u Evropi, koja na postojeći kontekst balkanskog ili postjugoslovenskog iskustva dodatno problematizuje njenu primjenu u praksi. Zemlje zapadnog Balkana, kao tranzicionog i turbulentnog prostora, u dilemi svoje evropske prespektive ili okrenutosti prošlosti upravo kroz ovu temu pokazuju i dalje svoju ranjivosti kroz ksenofobiju i strah od različitosti, mitomaniju, izlozaciju, nemogućnost prekoračenja granica kako političkih tako i estetskih.

Tematski okvir konferencije takodje referiše na poznate evropske modele međunarodne kulturne saradnje (mreže, koprodukcije, partnerstva, mobilnost umjetnika) koji na taj način ostvaruju politiku multikulturalnosti i inetrkulturnog dijaloga, koji nije svodljiv samo na etničke kategorije, iako su one najdominantnije u praksi.

Učesnici konferencije pripadaju različitim nivoima kulturne politike i kulturne prakse, od međunarodnog do nacionalnog i lokalnog nivoa.

Konferenciju će svečano otvoriti Mehmet Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, Sandra Đurbuzović, državna sekratarka Minstarstva kulture, Ljoro Nrekić, predsjednik Opštine Ulcinj , Norbert Beckmann-Dierkes, direktor fondacije Konrad-Adenauer, Musa Hodžić, direktor Centra za kulturu, Ulcinj.

 

Uvodno predavanje na konferenciji održaće prof. mr Janko Ljumović sa Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju i Drita Llolla, direktorica NGO “Ja djelujem” iz Ulcinja.

 

Svoja radove i izlaganja u okviru panela Javne politike i multikulturalizam predstaviće: Milica Nikolic, Ministarstvo kulture Crne Gore, kancelarija za UNESCO, Hatidza Djoni, potperdsjednica Opštine Ulcinj, Ana Žuvela, Centar za razvoj i medjunarodne odnose iz Zagreba, Suljo Mustafić, profesor književnosti, Bošnjačka stranka Crne Gore. U panelima Umjetničke prakse i multikulturalizam I i II svoja izlaganja imaće:  pisci Laslo Vegel iz Srbije  i Andrej Nikolaidis iz Crne Gore,  Hazim Begagić,  direktor Bosnaskog narodnog pozorišta u Zenici, Jelena Mišeljić, saradnica u nastavi na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, Luçjan Bedeni, direktor Nacionalnog muzeja fotografije Marubi i Tea Çuni, rukovodilac odjeljenja za komunikaciju i promociju muzeja Marubi iz Skadra, kao i dr Vuk Vuković, docent na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.

 

Kao uvod u konferenciju biće oragnizovano književno veče Lasla Vegela koje će moderirarti Andrej Nikolaidis.

Programski urednik konferencije je prof. mr Janko Ljumović sa Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, a KAS konferenciju organizuje u saradnji sa ulcinjskom

NVO iACT.

 

  • 1

    Radio