Aktuale Më shumë

Ka mungesë të gjyqtarëve, nuk ka kandidatë

Prej tvteuta10:16, 12 Nëntor 2023

Në shumicën e gjykatave themelore në Mal të Zi, vërehet një mungesë e dukshme e gjyqtarëve. Gjithashtu ka mungesë interesi për plotësimin e pozitave vakante, ndaj Këshilli Gjyqësor dhe Gjykata Themelore në Herceg Novi, ku mungojnë më shumë se gjysma e gjyqtarëve, pajtohen që të ndryshohet kuadri ligjor për përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe delegimit të tyre.

Nëse jeni duke pritur për drejtësi në shumicën e gjykatave themelore në të gjithë Malin e Zi, mund t’ju duhet të prisni edhe pak. Arsyeja për këtë është se gjykatave në shumë komuna u mungojnë 25 gjyqtarë. Zhablaku nuk ka pasur një gjyqtar të vetëm kohët e fundit, dhe situata është kritike në Gjykatën Themelore në Herceg Novi, ku në vend të shtatë gjyqtarëve punojnë dy.

“Ne jemi të ngarkuar me një numër të madh të lëndëve, merremi me të gjitha raportet dhe këto lëndë nuk mund të caktohen brenda afatit ligjor dhe as nuk mund të zgjidhen brenda afatit ligjor”, tha kryetarja e Gjykatës Themelore në Herceg Novi, Vesna Gazdiq.

Situata është e palakmueshme si në gjykatat themelore në rajonin jugor ashtu edhe në veri. Në Këshillin Gjyqësor thonë se kanë problem të madh me plotësimin e vendeve të lira në veri, pasi kandidatët nuk duan të punojnë në atë pjesë të vendit.

“Unë mund ta kuptoj atë rezistencë sepse mund të kesh një kandidat, siç kemi pasur nga Nikshiqi, i cili ka familjen atje, ka blerë një apartament, edhe nëse është një grua që ka një fëmijë të vogël dhe duhet të caktohet në Bjello Pole dhe që nuk ka asnjë mbështetje tjetër nga shteti për momentin”, tha kryetarja e Këshillit Gjyqësor, Vesna Simoviq Zvicer.

Një nga arsyet pse kandidatët nuk duan të punojnë në gjykata jashtë vendbanimit të tyre është kostoja e jetesës gjatë trajnimit në Podgoricë, si dhe ligjet e këqija. Bashkëbiseduesit propozojnë edhe zgjidhje konkrete.

“Zgjidhjet që ne propozuam të përmirësohen me ndryshime në Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe Gjyqtarët në atë mënyrë që të kemi bazë ligjore për ata gjyqtarë që janë të dislokuar jashtë vendbanimit apo vendqëndrimit, nëse distanca është më shumë se 50 kilometra, ata kanë të drejtën e kompensimit për kostot e akomodimit ose kompensimin e shpenzimeve të transportit, në varësi të mënyrës se si vendosin nëse do të udhëtojnë apo do të jetojnë në vendin ku janë caktuar dhe, natyrisht, kostot e jetesës veçmas.” tha Zvicer.

“Nëse ligji do të ndryshohej në pjesën që trajnimi për një kandidat për gjyqtar mund të bëhet në Gjykatën Themelore në Herceg Novi, sigurisht që do të kishim dy kandidatë që do të aplikonin për të njëjtin pozicion në konkursin e radhës”, ka thënë Gazdiq.

Në Gjykatën Themelore të Hercegnovit shpresojnë se kolegët e tyre në Kotorr dhe Cetinë do ta pranojnë zgjidhjen e lëndëve të pazgjidhura dhe në këtë mënyrë do të ndihmojnë në tejkalimin e situatës së vështirë për shkak të mungesës së stafit.

  • 1

    Radio