AKTUELNO Više

JP Morsko Dobro: Korisnici privremenih objekata na Bojani da zakjuče ugovore što prije

Prej tvteuta10:38 9 Avgust 2018

Predmet: Obavještenje korisnicima lokacija privremenih objekata na obalama rijeke Bojane o potrebi zaključenja Ugovora o korišćenju prostora–lokacija

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ovim putem obavještava vlasnike privremenih objekata koji koriste prostor /lokacije na obalama rijeke Bojane, koji nisu zaključili Ugovor o korišćenju morskog dobra, odnosno nijesu obnovili Aneksom Ugovor za 2017. i 2018. Godinu, da su dužni da isto učine u najkraćem roku i izmire obaveze po osnovu korišćenja prostora za naznačene godine.

U suprotnom prestaje njihovo prvo korišćenja morskog dobra pa time i potreba da lokacije za postavljanje tih objekata budu predviđene budućim Programom privremenih lokacija.

U toku je priprema Programa za naredni, petogodišnji period (2019. – 2023. g.), pa je neophodno da korisnici koji do sad nijesu to uradili što prije izmire svoje obaveze i zaključe Ugovor/Aneks, kako ne bi prestao pravni osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata.

 

Javnopreduzeće za upravljanje

morskimdobromCrne Gore

 

  • 1

    Radio