SliderMN Više

Javni poziv za dodjelu podrške aktivnostima za proizvodnju i razvoj maslinarstva za 2022. godinu

Prej tvteuta10:06 25 Novembar 2022

Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju objavio je javni poziv  za dodjelu podrške aktivnostima za proizvodnju i razvoj maslinarstva za 2022. godinu.

U okviru podrške aktivnostima za proizvodnju i razvoj maslinarstva za 2022. godinu, korisnik ostvaruje pravo na dodjelu sredstava podsticaja za investicije koje se odnose na podizanje novih zasada maslina i  nabavku opreme za unapredjenje  maslinarstva.

Za sve nabrojane podsticaje, Planom korišćenja sredstava opredijeljeno je ukupno 13.000,00€ za 2022. godinu. Visina podrške je 50 %  bez PDV-a od ukupno prihvatljivih troškova po investiciji, Korisnici mogu ostvariti maksimalnu visinu podrške do 500.00,00 €.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za odobravanje podrške/investicije ;
 • rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; (ID broj gazdinstva)
 • rješenje o upisu u Registar proizvođača maslina i/ili Registar proizvođača maslinovog ulja;
 • za pravna lica izvod iz CRPS-a;
 • dokaz o vlasništvu ili korišćenju zemljišta (posjedovani list ne stari od 6 mjeseci, ugovor o zakupu i dr.)
 • ovjerena Izjava da za istu vrstu podsticaja nijesu korišćena sredstva od državnih organa i organa lokalne uprave;
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva;
 • kopija garantnog lista za nabavljenu opremu
 • dokaz da je nabavka plaćena i to :
 • fiskalni račun koji prati otpremnica sa imenom kupca;
 • u slučaju žiralnog plaćanja (plaćanja preko računa) ovjeren virman (uplatnica) o prenosu sredstava dobavljaču i ovjerena faktura (račun);

druge dokaze predviđene specifičnim kriterijumima prihvatljivosti

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za proizvodnju i razvoj maslinarstva za 2022. godinu,može se preuzeti u kancelarijama Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju i u Građanskom birou Opštine Ulcinj.Popunjen obrazac zahtjeva i propratnu dokumentaciju dostaviti isključivo preporučenom poštom na sljedeću adresu:

 

Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju

Zahtjev po Javnom pozivu za dodjelu podrške aktivnostima za proizvodnju i razvoj maslinarstva za 2022. godinu

Bulevar Skenderbega,

85360 Ulcinj

Rok za dostavljanje zahtjeva je 05. decembar 2022. godine, odnosno do utroška sredstava opredijeljenih za realizaciju ovog programa. Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti  na e mail zecarije.sulejmanovic@ul-gov.me ili lično u prostorijama Sekretarijata.

 

 • 1

  Radio