AKTUELNO Više

Javna konsultacija za projekat Ribarske Luke u Rtu Đerane

Prej tvteuta12:53 5 Mart 2022

EeE

28 Februar, 2022

 

Svim zainteresovanim licima,

 

Predmet:             Ribarska luka – Rt Đerane – Velika plaža (Opština Ulcinj) – Izvještaj o određivanju obima i sadržaja prije studije Procjene uticaja na društvo i životnu sredinu

Referentni broj:               MNE-MIDAS2-8820-ME-QCBS-CS-19-3.2.10.

 

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) sprovodi aktivnosti na razvoju koncepta i idejnog rješenja za izgradnju nove ribarske luke na Rtu Đeran – Velika plaža (Opština Ulcinj) u okviru MIDAS 2 projekta, i trenutno vrši procjenu potencijalnih uticaja luke u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu (Službeni list Crne Gore, broj. 75/18) i politikama i operativnim procedurama Svjetske Banke u dijelu zaštite životne sredine i društva.

 

Drugi Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2), koji se finansira od strane Svjetske Banke, ima za cilj da ojača konkurentnost poljoprivrede i ribarstva u Crnoj Gori kroz pojačanu podršku državnih organa u postupku usklađivanja sa zahtjevima Evropske unije. Osnovna ciljna grupa uključuje lokalne poljoprivrednike i ribare, proizvođače poljoprivrednih i ribarskih proizvoda i udruženja koji će imati koristi od programa grantova i jačanja kapaciteta koje pruža projekat.

 

Konkretne projektne aktivnosti tiču se gradnje nove ribarske luke na istočnoj strani Rta Đeran pored ulaza u kanal Port Milena. Novi objekat ribarske luke je projektovan na način da će njegov basen i vezovi biti zaštićeni od prodora talasa, dok istovremeno spoljašnja infrastruktura (lukobrani) neće ozbiljno remetiti način kretanja nanosa duž obale (Velike plaže).

 

Ispitana su dva različita alternativna izgleda Luke. Uzimajući u obzir mišljenje uključenih zainteresovanih strana, poželjna alternativa, koja je prikazana na donjoj slici, će moći bezbjedno da primi do 79 čamaca (60 ribarskih čamaca i 19 čamaca za rekreaciju), uz još 12 čamaca za rekreaciju za potrebe sezonskog veza. U zoni ribarske luke će biti stvorena neophodna zemljana površina kako bi se omogućila laka cirkulacija i manevrisanje manjih kamiona, a na njoj će se nalaziti i hala za rukovanje ribom i hlađenje, kao i 60 ribarskih kabina.

U ovom kontekstu, Konzorcijum – ROGAN ASSOCIATES S.A. i PASECO SP LTD organizuje sastanak radi konsultacija sa svim zainteresovanim stranama u vezi planiranog projekta, sa glavnim ciljevima da:

  1. Informiše javnost o Projektu;
  2. Predstavi rezultate istraživanja kao dio postupka analize koji će biti uzete u obzir tokom sprovođenja Procjene uticaja na društvo i životnu sredinu;
  • Prikupi povratne informacije od prisutnih u vezi sa ovim rezultatima, te razmotri sve opcije i pruži javnosti priliku da podijeli svoja mišljenja o predloženom Projektu.

Javne konsultacije će se održati 9. marta 2022. godine u velikoj sali Opštine Ucinj sa početkom u 11 sati. Više informacija o samom događaju možete dobiti putem poziva na telefon broj 020482270.

Stojimo na raspolaganju za sva potrebna pojašnjenja.

 

Srdačno,

M I N I S T A R,

Mr Aleksandar Stijović

  • 1

    Radio