AKTUELNO Više

Javna rasprava za studiju lokacije „Donji Štoj“

Prej tvteuta14:47 3 Novembar 2022

JAVNA RASPRAVA

O NACRTU LOKALNE STUDIJE LOKACIJE „DONJI ŠTOJ“ OPŠTINA ULCINJ I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Javna rasprava o Nacrtu Lokalne studije lokacije „Donji Štoj“ Opština Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u periodu od 31.10. do 21.11.2022.godine. 

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, radnim danima u terminu od 08.00h do 13.00h, zaključno sa 21.11.2022.godine.

 

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Ulcinj organizovati javnu prezentaciju Nacrta Lokalne studije lokacije „Donji Štoj“ Opština Ulcinj, dana 08.11.2022. godine, od 10-12h u Sali skupštine Opštine Ulcinj.

Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: www.mepg.gov.me/rubrike/javna_rasprava

  • 1

    Radio