POLITIKA Više

Izjava za javnost u vezi sa Javnim pozivom za davanje u zakup privremenih lokacija i objekta na rijeci Bojani

Prej tvteuta21:58 6 Novembar 2016

Na inicijativu Predsjednika Borda direktora Morskog dobra Crne Gore, g-dina Xhaudeta Cakulija , na redovnoj sjednici Upravnog odbora, koja je odrzana u utorak, 2. Novembra ove godine, usvojena je odluka da se lokacije, odnosno objekti vlasnika  koji su u 2015. god. imali ribarsku dozvolu za privredi ili sportski ribolov, izuzmu iz tekuceg procesa javnog objavljivanja, vec da se odloze dok se ne zavrsi postupak obuhvatanja ovih objekata u Katalog (Plan) kao objekti sa posebnim/povlascenim tretmanom.

Na Elektronskoj sjednici Upravnog odbora, koja je odrzana  juce, 05.11.2016. godine, Upravni odbor je usvojio Amandman na Odluku o Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta na obalama rijeke Bojane prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra broj: 0207-1377/1 od 26.10.2016. godine na osnovu koje se brišu 34 lokacije i objekti ribara, odnosno objekti vlasnika  koji su u 2015. god. imali ribarsku dozvolu za privredi ili sportski ribolov.

Kako je navedeno privremeni objekti i lokacije koje su iskljucene iz ovog Javnog poziva, bice obuhvacene naknadnim javnim pozivom prema uslovima i postupku koji ce se precizirati kroz izmjenu Odluke o objavljivanju javnog poziva, koja mora da prodje proceduru pribavljanja saglasnosti Vlade CG.

Takođe, u saradnji sa MUP u cilju stvaranja uslova za ucesce stranaca u postupku data je i dodatna mogucnost dostavljanja Potvrde o predatom zahtjevu za odobravanje privremenog boravka saglasno Zakonu o strancima.

Ulcinj, 06.11.2016. god.                                                              Predsjednik UO MD,                                                                                                                                                     Xhaudet Cakuli

 

 

  • 1

    Radio