POLITIKA Više

Izjašnjenje Opštine Ulcinj na Katalog privremenih objekata na obali rijeke Bojane

Prej tvteuta17:44 23 Septembar 2016

Predsjednik Opštine Ulcinj Nazif Cungu, dana 15.9.2016. godine, dostavio je primjedbe Opštine Ulcinj na Katalog privremenih objekata na obali rijeke Bojane, koje je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Stav Opštine Ulcinj po ovom pitanju je da je navedeni Katalog neodrživ, te isti treba izmjeniti. Katalog je u suprotnosti sa najvažnijim strateškim dokumentima zemlje, odnosno Strategijom razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020.god. Inoviranim Master planom razvoja turizma u Crnoj Gori iz 2008.god i Strateškim planom razvoja Opštine Ulcinj  koju je lokalni parlament usvojio. Koncepcija kataloga ne samo da ne uvažava navedena dokumenata, već je i protivuriječna prirodnom pejzazu Bojane i Ade. Usvajanjem Kataloga bi se umanjila pejzažna vrijednost Bojane, prirodni potencijal i autentičnost tog prostora. Zbog toga, Katalogom se ne smiju predvidjeti novi privremeni objekti, te Ministarstvo turizma i JPMD ne treba da nastave sa izdavanjem novih dozvola za njihovo postavljanje.

  • 1

    Radio