AKTUELNO Više

Isplata socijalnih naknada  u četvrtak 16. novembra

Prej tvteuta15:18 15 Novembar 2017

Ministarstvo rada i socijalnog staranja  obezbijedilo je sredstva za isplatu socijalnih naknada za oktobar 2017. godine u iznosu od 6.181.427,54 eura

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 512.311,70 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 2.301,20 eura.

Za dječji dodatak izdvojeno je 319.727,99 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) izdvojeno 836.253,73 eura. Po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je za pravo na MO 1.353,69 eura, dok je za pogrebne troškove korisnika MO-a izdvojeno 12.205,70 eura. Za putne troškove invalidnih lica izdvojeno je 136.498,00 eura.

Za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 1.346.117,92 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 899.190,35 eura, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 433.501,40 eura.

Naknada roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik LI 399.235,23 eura.

Za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno je 189.456,50 eura, a za korisnike porodičnog smještaja 119.686,84 eura.

Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 19.700,81 eura, a za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 27.621,53 eura.

Za zaostala primanja za korisnice  naknade po osnovu rođenja troje ili više djece 1.793,30 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece  u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 554.632,12 eura.

Uplata doprinosa – naknada po osnovu rođenja troje ili više djece 369.839,53.

  • 1

    Radio