Sociale Više

Imovinska prava žena se ne poštuju u dovoljnoj mjeri

Prej tvteuta13:16 15 Jun 2019

Sigurna ženska kuća organizovala je debatu u prostorijama Opštine Ulcinj,  na  temu imovinskih prava žena. istraživanje koje je sprovedeno u 17 opština u Crnoj Gori pokazalo je da žene nijesu u dovoljnoj mjeri informisane o svojim pravima, i da se na njih uglavnom vrši pritisak da odustanu od prava na svojinu, bilo od roditelja ili u bračnoj zajednici. Direktorica SŽK Ljiljana Raičević je za TV Teuta kazala da žene koje žive u seoskim područjima u manjoj mjeri ostvaruju svoja prava, u odnosu na one koje žive u gradovima, ali da ni tu situacija nije zadovoljavajuća. „Skoro tri četvrtine ili oko 70% građanki i građana vjeruje da društvo osuđuje žene koje se ne odreknu imovine u korist njihovog brata, što dovoljno pokazuje koliko je žena marginalizovana kada su u pitanju njena prava svojine“, kazala je između ostalog Raičevićeva. Debati su prisustvovali i  predstavnici Opštine, Suda za prekršaje, nevladine organizacije ali i slobodni građani. 

  • 1

    Radio