EKONOMIJA Više

Iduće sedmice Javna rasprava o Planu upravljanja Solane, Đoni:“Uzeti u obzir sve potencijale Solane“

Prej tvteuta11:11 11 Jul 2020

 

Opština Ulcinj objavila je program Javne rasprave o Nacrtu Plana o planu upravljanja parkom prirode Solane. Predsjednica radne grupe, potpredsjednica Opštine Ulcinj Hadidža Đoni za TV Teuta kazala je da je učinjeno mnogo samom zaštitom ovog izuzetno značajnog lokaliteta, ali da sada predstoji težak  i zahtjevan posao u njegovoj valorizaciji. Kako bi se njome upravljalo na najbolji način, komisija je sastavljena od lica koja su u problematiku Solane uključena već duži niz godina i koji će, kako Đonijeva tvrdi, biti zaduženi za njen oporavak i revitalizaciju.

„Radna grupa je dala veliki doprinos za sam nacrt, i po pitanju zaštite najviše se pitala profesija. Mi smo ukjučili i bivše radnike Solane, inženjere, tehnologe, tako da su i oni dali svoj doprinos. Sama činjenica da je radna grupa sastavljena od šesnaest članova, govori u prilog tome da je dokument urađen kvalitetno i profesionalno, i nadam se da će biti dobra podloga za ono što mu je namjena“, kazala je Đoni.

Potencijala i vrijednosti   Solane svjesni su svi – međutim, kroz adekvatnu procjenu njenih trenutnih potencijala i realnih mogućnosti u narednih pet godina od upravljanja područjem Solane se očekuje mnogo, dok sa druge strane – mali dio  planova je u ovom trenutku realan. Da li će se pokrenuti proizvodnja ili će se najveći aspekt usmjeriti na njen prirodni i turistički potencijal – to će između ostalog biti odlučeno već naredne sedmice.

„Svi moramo znati da ono što je Solana nekada bila, ona ovim dokumentima to više nije. Ona se tretira kao zaštićeno područje,a činjenica je da ona samo kao fabrika za proizvodnju soli ne može biti rentabilna“, smatra Đoni.

Ipak, mnogo toga ne zavisi od opštinskih čelnika. Nedavno su se oglasili i iz Eurofonda,poručivši čelnicima opštine da akcionari očekuju obeštećenje i podsjećaju na postojeći stečaj.  Predsjednik nadzornog Odbora Eurofonda Nenad Štibilj kazao je da opština donosi odluku o raspolaganju tuđom imovinom, a da, kako je naveo u saopštenju –  “svi znaju da Solana nije državna imovina.”

  • 1

    Radio