SliderMN Više

I zvanično – gorivo i osnovne namirnice jeftinije, cigarete skuplje od 1. juna

Prej tvteuta09:30 6 Maj 2022

Poslanici Skupštine sinoć su usvojili Predlog izmjena i dopuna zakona, kojim se omogućava smanjenje akciza na gorivo, kao i poreza na dodatu vrijednost (PDV) za osnovne životne namirnice. Za Predlog o izmjenama i dopunama zakona o akcizama i o PDV-u glasalo je 49 poslanika. Podržana je i hitnost ovih Zakona, i da oni budu u Službenom listu na dan objavljivanja.

To znači da će se akcize na gorivo  za sada smanjiti za 40 odsto, što bi po trenutnim cijenama značilo smanjenje cijene dizela za 21,3 cent a benzina za 26,6 centi. Osim toga,   smanjen je i  porez na dodatu vrijednost za osnovne životne namirnice i usvojene su  Izmjene zakona o porezu na nepokretnosti. Ovi zakonski dokumenti stupiće na snagu po objavljivanju u Službenom listu.

Odbor za ekonomiju,finansije i budžet  prihvatio je juče predlog ministra finansija Aleksandra Damjanovića da se amandman poslanika Građanskog pokreta URA Miloša Konatara o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama o povećavaju akcize na duvanske proizvode koriguje, tako što bi se cijena paklice povećala za oko 10 centi od 1. juna, a do čega će se doći korekcijom akciznog kalendara.

  • 1

    Radio