Hitna pomoć u Ulcinju druga po broju pregleda u CG, 3800 pregleda u julu i avgustu

Prej tvteuta15:27 25 Avgust 2021

Učestali zvuk sirena hitne pomoći u Ulcinju u proteklih nekoliko sedmica nagovještavao je da je u službi hitne pomoći ljeto itekako radno. Ulcinjski ljekari iz hitne pomoći imali su duplo više posla nego li u redovnim okolnostima, te je tako samo u julu i avgustu obavljeno 3800 ambulatnih pregleda, što je otprilike  na nivou 2019. godine. Za razliku od prethodnih godina, ovog  ljeta bilježi se značajan porast terenskih posjeta i pregleda.

 

„Gužve su enormne, a to se reflektuje i na našu službu. Što se tiče samog jula, ostvarili smo 2200 pregleda u ambulanti, dok smo u prvoj polovini avgusta zabilježili 1600 pregleda. U julu smo imali 270 terenskih pregleda, a u prvih 15 dana avgusta smo realizovali 150 pregleda. U odnosu na 2019. godinu, možemo reći da smo imali 20% manje ambulantnih pregleda u julu, a što se tiče avgusta imali smo maltene identičan broj. Ipak, bilježimo 25% više terenskih pregleda nego li 2019. -te“, kazao je rukovodilac službe hitne pomoći Ulcinj dr Bojan Šimić.

Uzimajući u obzir broj turista koji su u julu i avgustu mjesecu cirkulisali u Ulcinj, broj pregleda u hitnoj je manji, a razlog tome je otvaranje posebne ambulante u Štoju, koja je rasteretila hitnu pomoć u gradu.

„Ovaj smanjen broj pregleda u julu i identičan broj pregleda u avgustu kao i 2019. godine, po meni je trebao biti veći, ali je našu službu znatno rasteretila činjenica da imamo turističku ambulantu u Štoju, tako da je ovaj broj terenskih pregleda pravi pokazatelj opterećenosti zdravstvenih službi“, ocjenjuje Šimić.

Ulcinjska služba hitne pomoći danima je bilježila preko 100 pregleda u ambulanti i na terenu, što je čini drugom u Crnoj Gori po broju obavljenih pregleda.

„Moram izraziti zadovoljstvo sa cjelokupnim funkcionisanjem naše službe, uprkos enormnom obimu posla. Mi smo praktično u julu i avgustu, posle kolega iz Podgorice najopterećenija jedinica u Crnoj Gori. Apsolutno sve pacijente koji su nam se obratili smo na adekvatan način zbrinuli. Direktor naše ustanove uveo je dodatnog ljekara u dnevnim smjenama, tako da 24 sata dnevno imamo po 2 ljekara, 2 tehničara i 1 vozača u smjenama“, kazao je Šimić.

Nerijetke su viđene slike gdje je hitna uz velike napore jedva uspijevala da se probije kroz saobraćajne gužve, ali i uprkos tome, medicinski timovi uspjeli su da pomognu svim pacijentima. Zahvalnost za pomoć pri takvim situacijama duguju i pripadnicima Uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj.

S. Vukčević

  • 1

    Radio