POLITIKA Više

Hadžibeti: Đeka vršio obstrukcije i pritisak

Prej tvteuta11:54 25 Decembar 2015

SAOPŠTENJE  ZA  JAVNOST

Obavještavam  širu   javnost  da  i  pored   dobre  volje  od  strane  odbornika  Skupštine  Opštine  Ulcinj  da  po  ubrzanom  postupku  sazivamo  sjednicu  Parlamenta  sa  ciljem  donošenja  odluka  za  realizaciju  Kredita, svi  odbornici  su  ostali  zbunjeni  sa  zahtjevom  predsjednika  Opštine  da  tačke  koje  je  on  kandidovao  na  kolegijumu  i  obrazloženjem  koje  je  dao  na  kolegijumu    da  je  veoma  bitno  da se  što  prije  usvoje    da  bi  kredit  bio  efektivan.

Bez  ulaska  u  detalje  takvog  ponašanja  predsjednika  Opštine  Fatmira  Gjeke   ovim  saopštenjem  za  javnost  da  u  ime  institucije  koje  predstavljam  moram  istaći  da su  Odbornici  i  radnici    službe  Skupštine  Opštine  Ulcinj  bila  na  visokom  nivou  sa  ciljem  stvaranja  uslova  da  se  kredit  realizuje i  bude  efektivan   sa  ciljem  da  radnici  dobiju  svoje  lične  dohotke  koje  su  zadradili.

Pritiske  koje  vrši  predsjednik  opštine  Fatmir  Gjeka  nemaju  veze  sa  kreditom  i   platama  radnika  jer  one    da nije  bilo  opstrukcije  od  strane  predsjednika  mogla su  da  se  djele  već  u  ponedeljak  nego su  plod  panike   zbog  izgubljene  podrške  u  parlamentu   i  sve  izglednijeg   gubitka  fotelje  predsjednika  Opštine.

Ulcinj, 25.12.2015 godine                                                                              Predsjednik SO Ulcinj,

Mr. Fuad Hadžibeti

  • 1

    Radio