AKTUELNO Više

H. KATANA: „SLAB USPJEH UČENIKA U PRVOM KLASIFIKACIONOM PERIODU“

Prej tvteuta16:13 7 Novembar 2017

Prvog novembra završen je prvi klasifikacioni period za školsku 2017/2018 godinu. Na odjeljenskim i nastavničkim sjednicama razmatrani su uspjesi đaka tokom prva dva mjeseca nastave kao i realizacije nastavnog programa. Direktor SMŠ „Bratstvo – jedinstvo“ Husein Katana kazao je u intervjuu za TV Teuta da đaci nijesu ostvarili željeni uspjeh za prva dva mjeseca školske godine.

“ Od ukupno 858 đaka, stručnih i gimnazijskih odjeljenja, 376 učenika  prvi period završilo je pozitivnim uspjehom, dok je 482 imalo negativni uspjeh. Za deset učenika je prestalo svojstvo redovnih đaka“, kazao je Katana.

Ove godine, formirano je dva odjeljenja stručnih škola, jedno odjeljenje frizera i elektromontera. Obzirom na to da je Ministarstvo prosvjete ponovo pokrenulo sistem dualnog obrazovanja, direktor Katana tvrdi da do sada nijesu imali kandidata za ovaj sistem obrazovanja, međutim, ukoliko se nastavi povećanje interesovanja za stručne škole moguće je i uvođenje ovog sistema koji do sada nije dao željene rezultate.

  • 1

    Radio