SliderMN Više

Građani nezadovoljni zdravstvenom zaštitom: Najgore ocijenjene bolnice u Baru i Nikšiću

Prej tvteuta12:42 27 Oktobar 2022

Istraživanje koje je Nevladina istraživačka organizacija (NVO) „Crnogorski bezbjednosni forum“ od 10. septembra 10. oktobra  sprovela na temu stepen zadovoljstva građana uslugama u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, pokazalo je da su najgore ocijenjeni kvalitet liječenja u opštim bolnicama Bar, Nikšić, Domu zdravlja Danilovgrad i jedinici Hitne pomoći u Budvi.

U izvještaju o istraživanju koje je obuhvatilo 4.200 ispitanika iz svih gradova, a koji je „Danu“ dostavio Crnogorski bezbjedonosni forum, navodi se da je pružanje zdravstvenih usluga ocijenjeno prosječnom ocjenom 2,9 i da su najčešće kritike bile upućene na sam kvalitet zdravstvene usluge, higijenu, ljubaznost osoblja i na dužinu zakazivanja pregleda što je evidentirano kao najčešće kod starijih ispitanika.

Direktor Crnogorskog bezbjedonosnog foruma Mitar Radonjić kazao je za „Dan“ da je skoro 70 odsto ispitanika nezadovoljno pružanjem medicinskih usliuga u opštim bolnicama i domovima zdravlja.

– Na uzorku od 4.200 anketiranih građana iz svih gradova Crne Gore, vodeći računa o polnoj i starosnoj zastupljenosti rezultati su sledeći: građani su izuzetno nezadovoljni uslugom opštih bolnica, ponajviše Opštom bolnicom Bar gdje su prosječnom ocjenom 1,2 ocijenili rad OB Bar, a najmanje su zadovoljni radom ginekološkog odjeljenja.

Prati je OB Nikšić sa prosječnom ocjenom 1,3 gdje je najveća zamjerka bila na ljubaznost osoblja, a potom na rad dječijeg odjeljenja.

Kada je riječ o uslugama koje pružaju domovi zdravlja najgore je ocijenjen Dom zdravlja Danilovgrad i to u dijelu usluga ortopeda sa prosječnom ocjenom 1,3.

Na drugom mjestu je Dom zdravlja Bar sa najgorom ocjenom u dijelu pulmoloških usluga sa prosječnom ocjenom 1,4 dok je na trećem mjestu Dom zdravlja Pljevlja sa prosječnom ocjenom 1,5.

Najbolje ocijenjen je Dom zdravlja Podgorica sa prosječnom ocjenom 3,4, a prati ga Dom zdravlja Kotor s prosječnom ocjenom 3,3.

Kada je riječ o Zavodu za hitnu medicinsku pomoć najgore je ocijenjena HMP Budva prosječnom ocjenom 2,2 sa najviše pritužbi na brzinu dolaska i nivo usluge.

Na drugom mjestu je HMP Danilovgrad gdje je najmanji stepen zadovoljstva ocijenjen prosječnom ocjenom 2,3 a odnosi se na nivo pružene usluge i ljubaznost osoblja.

Na trećem mjestu se nalazi HMP Podgorica sa prosječnom ocjenom 2,5 – pokazuju rezultati istraživanja.

U izvještaju se navodi da kada je riječ o domovima zdravlja statistika pokazuje da je 69 odsto ispitanika nezadovoljno, 27 odsto njih djelimično zadovoljno, dok je svega četiri odsto u potpunosti zadovoljno.

– Kada je riječ o opštim bolnicama nezadovoljno je 68 odsto ispitanika, djelimično zadovoljno 26 odsto, zadovoljno 4 odsto, a nije bilo onih koji su u potpunosti zadovoljni.

Uslugama HMP nezadovoljno je 61 odsto ispitanika, 30 odsto djelimično zadovoljno, dok je svega 9 odsto ispitanika zadovoljno u potpunosti.

Građani kao problem vide i to što u mjestima stanovanja nemaju ljekare specijaliste koji su im potrebni za liječenje, što im otežava dostupnost – navodi se u izvještaju.

Polovina ispitanika ne zna da može da se žali ombudsmanu

Radonjić ističe da je u planu izrada preporuka na osnovu dobijenih podataka i nedostatka iz istraživanja.

– Od 4.200 anketiranih samo je 1.877 njih znalo da pri ustanovi postoji Zaštitnik prava pacijenata, a od njih 1.877 samo je 106 znalo način podnošenja pritužbe.

Od 4.200 anketiranih samo je 97 navelo kako vjeruje da pritužba može doprinijeti unapređenju rada i da vjeruju ombudsmanu.

Radi se o zabrinjavajućim podacima koji znače da se ustanove ne trude da upute osiguranike da iskoriste svoja prava – kaže Radonjić.

  • 1

    Radio