SliderMN Više

GP Sukobin: U junu izdato 107 prekršajnih naloga zbog neprijavljivanja boravka

Prej tvteuta09:43 20 Jul 2023

U junu  mjesecu na Graničnom prelazu Sukobin, pripadnici sektora granične policije su kontrolama prijave boravka u Crnoj Gori izdali 107 prekršajnih naloga, dok je za prvih 20 dana jula izdato 70 naloga.
„Na GP Sukobin shodno članu 213 stav 1 tačka 10. Zakona o strancima – Prekoračenje boravka i 214 stav 1 tačka 2, zbog neprijavljivanja boravka u junu mjesecu izdato je 107 prekršajnih naloga, a u mjesecu julu 70 prekršajnih naloga“, navodi se u odgovoru redakciji TV Teuta iz GP Sukobin. 

Podsjećamo, u slučaju kada stranac koristi usluge davaoca smještaja, obavezu podnošenja prijave, odnosno odjave boravka za stranca ima davalac smještaja.Davalac smještaja je dužan prijavu – odjavu boravka za stranca dostaviti u roku od 24 časa od dolaska stranca. Prijava se dostavlja eletronski a ako za takav način podnošenja prijave nema tehničkih mogućnosti, prijavu i odjavu boravka stranca može dostavljati preko turističke organizacije ili policiji na obrascu broj 2 (Prijava i odjava boravka / Residence registration and cancellation).

  • 1

    Radio