SliderMN Više

Gjeka: „Zadržati fokus ka evropskom putu Crne Gore za dobrobit svih“

Prej tvteuta15:25 22 Jun 2022

Ministar Gjeka poručio je da LGBTI osobe u Crnoj Gori uživaju zagarantovana prava i slobode, ali se ujedno suočavaju sa brojnim izazovima u primjeni zakona koji regulišu oblast zaštite i unaprijeđenja LGBTI prava.

Ministar je u razgovoru sa predstavnicima NVO Queer Montenegro rekao da je Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola predstavljao iskorak za Crnu Goru, koja njeguje tradicionalne tekovine, ali je čije strateško usmjerenje ka evropskim vrijednostima i ostvarivanju fundamentalnih prava sve jasnije.

Izvršni direktor Queer Montenegra Danijel Kalezić upoznao je ministra sa radom organizacije u čijem je fokusu izgradnja LGBTIQ pokreta koji će se aktivno i trajno boriti za zaštitu svojih ljudskih prava.

Kalezić je istakao da je dvogodišnje značajno zapostavljanje politika važnih za život LGBTIQ zajednice od strane donosioca odluka rezultiralo većom marginalizacijom zajednice u društvu, neravnopravnošću i nejednakim pristupom u bavljenju pitanjima ljudskih prava.

Praćenje implementacije usvojenih strateških dokumenata u ovoj oblasti pokazuje da su državnim institucijama potrebni dodatni kapaciteti i podrška za kvalitetno izvršavanje aktivnosti definisanih akcionim planovima, smatra Kalezić.

Predstavnici Queer Montenegra uručili su ministru Gjeki Analizu normativnog okvira u pogledu usklađenosti Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola koja sadrži predloge konkretnih dopuna normativnog okvira koje je potrebno usaglasiti sa ovim zakonom. Ovim će nadležnim institucijama u značajnoj mjeri biti olakšan proces usaglašavanja propisa.

Ministarstvo je uputilo urgenciju relevantnim institucijama za harmonizaciju propisa iz njihovih nadležnosti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, kako bi se stvorili uslovi za njegovu punu primjenu, informisao je Gjeka. Ovim će LGBTI osobama biti omogućeno ostvarivanje svih prava zagarantovanih pomenutim Zakonom.Takođe, započeli smo proces izrade Zakona o pravnom prepoznavanju roda na bazi samoodređenja. Ovaj zakon zaokružiće normativni okvir zaštite ljudskih prava LGBTI osoba.

Sprovođenje ostvarenih rezultata zahtijeva vrijeme, a ova Vlada je odlučna u svojoj namjeri da nema vremena za gubljenje. Crna Gora uporno stvara uslove za svi njeni građani i građanke ostvaruju jednako svoja zagarantovana prava, a Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, iz svoje nadležnosti, zadržaće fokus ka evropskom putu Crne Gore za dobrobit svih, poručio je Gjeka.

Predstavnici Queer Montenegro uručili su ministru Gjeki zastavu LGBTIQ zajednice sa uvjerenjem da će nastavak saradnje sa resornim ministarstvom u narednom periodu biti učinkovit i donijeti potrebne pomake u ostvarivanju stečenih prava zajednici. Kabinet Ministarstva ljudskih i manjinskih prava

  • 1

    Radio