SliderMN Više

Gjeka-Popa: Ubrzati realizaciju aktivnosti za zatvaranje završnih mjerila

Prej tvteuta14:02 30 Jun 2022

Maksimalnom angažovanošću svih kapaciteta ove Vlade ubrzaće se evropska agenda Crne Gore, rekao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka povodom susreta sa šeficom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nj.E. Oanom Kristinom Popom.

Svjesni smo prethodne stagnacije u procesu pristupanja, izjavio je ministar i rekao kako je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava ispunjavanje obaveza iz Programa pristupanja postavilo kao prioritetne.

Ministar je iskazao punu otvorenost za saradnju ističući političku i ekonomsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kao najvažniju u integracionom procesu Crne Gore.

Gjeka je upoznao ambasadorku sa aktivnostima u vezi sa organizacijom Ministarstva i izazovima u oblasti ljudskih i manjinskih prava koje predstoje na putu zatvaranja završnih mjerila. On je ponovio spremnost za puni doprinos ovog ministarstva u ispunjavanju ključnih obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23.

Ambasorki Popa su predstavljene aktivnosti koje se trenutno realizuju u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava na planu unaprijeđenja rodne ravnopravnosti, prava lica sa invaliditetom, unaprijeđenja položaja romske i egipćanske populacije, manjiskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i unapređenja prava LGBTI osoba.

Ambasadorka Popa istakla je zadovoljstvo zbog obnovljene samostalnosti ministarstva, akcentujući važnost ostvarivanja ljudskih prava i sloboda. Ona je pohvalila dosadašnju saradnju na sprovođenju svih politika kojima se ovo ministarstvo bavi.

Delegacija Evropske unije nastaviće da pruža podršku realizaciji svih zacrtanih ciljeva u oblasti ljudskih prava, a koji su u direktnoj nadležnosti resornog ministarstva, istakla je Popa.

Sa sastanka je poručeno da će se intenzivirati rad na unapređenju oblasti zaštite i poštovanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, sa ciljem punog poštovanja istih.

  • 1

    Radio